• I Älmhult diskuterades företagsklimatet och vikten av att kommunen ser alla företag – stora som små.
  • Det var många intresserade företagare på plats för debatt i Tingsryd.

Företagarnas Roadshow i Kronobergs län

Politiker från i stort sett samtliga partier har funnits presenterade på de olika träffarna. Stort fokus har lagts på kommunens arbete för att förenkla för näringslivet.

Det kan gälla kommunikationen mellan företag och tjänstemän, service vid upphandlingsfrågor eller hjälp vid nyetableringar. Företagen har engagerat sig och deltagit i diskussionen vilket är viktigt säger Christoffer Lewinowitz, Företagarna Kronoberg och Kalmar, som funnits på plats på samtliga nedslag.

I Älmhult hölls vårens första debatt, de företagare som fanns med för dagen ville se en kommun som ser att de små företagen är lika viktiga som de stora. Handelsområdet med det nya Ikeavaruhuset och flera andra nyetableringar lyftes också upp för diskussion. Bland företagarna finns det en oro för att handelsområdet ska slå ut all centrumhandel.

Eddie Hansson, Näringslivssamordnare i Älmhult kommun fanns på plats och betonade att kommunen värnar om alla företag och att det aktivt arbetas för att behålla centrums attraktionskraft.

Denis Lodge som driver Amon AB var en av företagarna på plats i Tingsryd. ”Det är spännande och mycket roligt att man lyckats samla hela ledarskaran för näringslivet i Tingsryd! Det känns bra att partierna tagit sitt ansvar för företagarnas önskemål om service och det är slående att alla politiker har så lika åsikter vad gäller företagens betydelse för kommunen. Nu hoppas vi att samtliga är överrens även efter valet.”

När debatten arrangerades i Alvesta kom mycket att handla om kommunens fall i Svenskt Näringslivs kommunrankning, kommunen hamnar nu på plats 179 jämfört med plats 91 förra året. Företagarna på plats markerade tydligt att de vill ha ett mer levande centrum och att kommunen i större utsträckning ska ta hand om nya företagare som söker sig till kommunen.

Debatterna i länet har varit uppskattade av såväl politiker som företagare och samtliga är överrens om att kommunikationen mellan näringsliv och politiker är en förutsättning för ett gott företagsklimat.