Företagsamheten ökar långsamt

Ökningen av företagsamheten var relativt låg i Sverige under 2013. En färsk sammanställning från Svenskt näringsliv visar att ökningen av antalet företagsamma personer stannade vid 12 000, eller 1,4 %, vilket ska jämföras med ett snitt på 2,1 % under de tio senaste åren. Toppåret var 2007, strax före den senaste stora finanskrisen.

Med ”företagsamma” avses i undersökningen personer som har F-skattsedel, eller som är delägare i ett aktivt handelsbolag, alternativt VD eller styrelseledamot i ett aktivt aktiebolag. Personerna räknas bara en gång.

I Sverige totalt fanns 2013 850 000 sådana personer, varav 257 000 kvinnor. Företagsamheten bland kvinnor är på en lägre nivå (7,3 % av den kvinnliga befolkningen 16-74 år) än bland männen. Totalt män och kvinnor är 12,1 % av befolkningen företagsam enligt ovanstående definition.

I smålandslänen ser det ut så här:

Jönköpings län

18 500 personer (11,0 %), plus 240 (0,9 %) jämfört med 2012. Andel kvinnor är c:a 6 700, plus 80 personer (1,2 %).

Bland kommunerna är det Mullsjö som ökar mest, Aneby som har den största andelen företagsamma invånare och Jönköping som har den lägsta.

 

Kalmar län

19 300 personer (11,3 %), plus 27 (0,1 %) jämfört med 2012. Andel kvinnor c:a 5 200, plus 40 (0,7 %).

Bland kommunerna har andelen företagsamma vuxit snabbast i Kalmar. Borgholms kommun är mest företagsam i förhållande till befolkningen och Oskarshamn har den lägsta andelen.

 

Kronobergs län

16 300 personer (12,1 %), plus 170 (1,1 %) jämfört med 2012. Andel företagsamma kvinnor är ungefär 4 300, plus 60 personer (1,5 %).

Företagsamheten har vuxit snabbast i Älmhult. Tingsryds kommun är mest företagsam i förhållande till folkmängden, Lessebo minst företagsam.

Källa: www.svensktnaringsliv.se/företagsamheten 2014