• Fastighetsmäklaren Thomas Gyllensten (t.v.) och företagsmäklaren Sten Bennäs har tecknat ett samarbetsavtal, för att kunna hantera företagsöverlåtelser, som också innehåller fastigheter, utan att komma på kollisionskurs med fastighetsmäklarnas organisationer och Fastighetsmäklarinspektionen.

Företagsmäklare till försvar mot åtal för fastighetsförsäljningar

Sveriges Företagsmäklares Riksförbund (SFR) och Mäklarsamfundet, som företräder auktoriserade fastighetsmäklare över hela landet, har hamnat i intressekonflikter som i flera fall lett till uppgörelser i rätten. Stämningarna syftar till att hindra företagsmäklare från att sälja fastigheter, som ofta ingår som en del av tillgångarna vid överlåtelse av ett företag. Men nu garderar sig företagsmäklarna, i avvaktan på vägledande lagtolkningar.

- Den nya lagen om fastighetsmäklare (FML), som kom 2011, förbjuder den som inte är registrerad som fastighetsmäklare hos Fastighetsmäklarinspektionen att yrkesmässigt sälja fastigheter, förklarar Sten Bennäs, medlem i SFR och representant för Länia Företagsförmedling i Kronoberg. Men det är oklart vad som gäller i de fall fastigheten ingår som en del av affären, vid ren aktieförsäljning.

Conny Hermansson, regionalt ansvarig på Svensk Företagsförmedling i Växjö, håller med.

- Lagen är ju tänkt att skydda konsumenten vid affärer med privatbostäder, med bland annat upplysningsplikt för mäklaren och undersökningsplikt för köparen. Men när man säljer industrifastigheter är det ju bolag som agerar, och Jordabalkens regler om undersökningsplikt gäller inte fastigheter som utgör tillgångar i aktiebolag, säger han.

Olika tolkningar i domstolarna

Enligt SFR har Mäklarsamfundet under det senaste året polisanmält en rad företagsmäklare för brott mot FML.

- Av anmälningarna framgår att man tittat på företagsmäklarens annonsering under en period och sedan gjort polisanmälningar baserat på detta i ett flertal fall, säger Conny Hermansson. Efter polisförhör har de flesta ärenden lagts ner, men i andra liknande fall har tingsrätten dömt ut dagsböter.

Sten Bennäs har blivit polisförhörd efter anmälan, men ärendet har lagts ner utan åtal.

- Innan vi har fått en slutlig tolkning av lagen, via prejudikat i HD, är det mycket svårt för oss att hantera en affär som inkluderar fastigheter rätt, tycker Bennäs. Man kan ju inte veta från början, om det i slutänden blir en aktieaffär, eller en inkråmsaffär.

- Ett fall har beviljats prövningstillstånd i Högsta Domstolen. Åtalet mot en företagsmäklare ogillades, eftersom värdet av den fastighet han förmedlat i samband med en inkråmsaffär i ett företag ”var lägre än rörelsens värde”.

Avtal om mäklarsamarbete

Sten Bennäs har nu tecknat ett samarbetsavtal med Fastighetsmäklaren Thomas Gyllensten, vilket gör att de tillsammans kan hantera en företagsöverlåtelse, inklusive fastighet, på ett smidigt sätt. Conny Hermansson har sedan tidigare motsvarande samarbete med fastighetsmäklarna Stephan Willberg och Kenneth Bengtsson.

- Fast man kan tycka att våra erfarenheter av komplicerade företagsaffärer, baserat på de höga utbildningskrav vi uppfyller, borde räcka, säger de. Advokater undantas från kravet på att vara registrerade fastighetsmäklare. I många fall har företagsmäklare motsvarande kompetens och erfarenheter av fastighetsaffärer som de, menar Bennäs och Hermansson.