• Katharina Hultgren och Bengt Karlsson på Nova och Atriniova. Foto: Emma Sellbrink

Forskning och företag för Oskarshamn framåt

Nya innovationer och projekt för att stärka näringslivet i regionen kring Oskarshamn. Det är några av sakerna som Atrinova jobbar med. – Det handlar mycket om att ta till vara på de forsknings- och teknikutvecklingsprojekt som bedrivs i regionen och sedan tratta ner dem till en utveckling av det regionala näringslivet, säger Katharina Hultgren, verksamhetsledare.

Atrinova är en del av Nova, Oskarshamns kommuns utvecklingsverktyg. I Nova samarbetar kommun, region, näringsliv och den akademiska världen för att utveckla regionen.

Utbildning, forskning och affärsutveckling är de verksamhetsområden som man jobbar med.

– Vi jobbar proaktivt för att forma framtiden tillsammans. Vi samarbetar bland annat med stora företagen runt Oskarshamn, KTH, Linnéuniversitetet samt grannkommunerna, säger Bengt Karlsson, rektor på Nova.

– Det finns unika förutsättningar i regionen med bland annat Äspölaboratoriet, som är världsunikt samt ett starkt näringsliv, säger Katharina Hultgren.

Flera tunga namn

Till Nova är Rådet för forsknings- och innovationsinfrastruktur kopplat. Här sitter flera tunga namn, ledamöter från näringslivet, den akademiska och den offentliga världen.

– Här samlar man kontakter och lyfter viktiga utvecklingsfrågor, säger Bengt Karlsson.

En av rådets medlemmar är Håkan Brynielsson, regiondirektör i Kalmar län.

– Rådet handlar om att bygga kontaktytor i hela Sverige, och det är en tung besättning som sitter med, säger han.

Just nu arbetar man bland annat med Äspö, och arbetar med en ansökan till Vetenskapsrådet för att kunna utveckla Äspöområdet ännu mer.

– SKB har forskat mycket kring slutförvarsfrågorna och nu byggs en kompetens upp vid sidan av slutförvaret som man kan utnyttja även på andra områden, säger Håkan Brynielsson.

Hjälper nya företag

Atrinova arbetar med affärsutvecklingsbiten inom Nova och att hjälpa nya företag.

På Atrinova riktar man in sig på företagande. Här kan företag få hjälp att utveckla sina idéer, få coachning eller ha sitt kontor i ett kontorslandskap.

Atrinova består av tre delar. Inkubatorsverksamheten stöttar bra idéer till att bli företag. Demosite handlar om att kommunen och näringslivet ställer sina unika miljöer till förfogande för demonstrationsprojekt. Dessutom gör man särskilda affärsutvecklingsinsatser mot kommun och företag.

Mycket fokus ligger kring energi, miljö och teknik och projekten är spridda över samtliga medlemskommuner.

– Hamnen här i Oskarshamn ska saneras till exempel. Det är Sveriges största miljöprojekt på drygt 500 miljoner kronor, och här går det att hitta spin off-idéer kopplade som kan leda till nya företag.

Bland annat tittar man på en ny muddningsteknik, och man tittar även på lastbilstransporterna som ska ta avfallet från hamnen till soptippen.

– Där tittar vi bl a på hur man kan göra dem mer miljöeffektiva. Ett projekt handlar om elektrifiering av tunga fordon med konduktiv elöverföring, en teknik med en överliggande kontaktledning som kan jämföras med den teknik som används till spårvagnar, säger Katharina Hultgren.

Sex demoprojekt

Atrinova fungerar som koordinator inom projekten, och jobbar med att hjälpa till att knyta kontakter och få företag till regionen.

Just nu har Atrinova sex större demoprojekt på gång. Förutom de som är kopplade till saneringen av hamnen och den nya stadsdel som planeras, tittar man tillsammans med SLU på hur man kan utnyttja restvärme från industrin för matproduktion.

– Stora mängder restvärme finns till exempel vid kärnkraftverket. Där tittar vi på hur man skulle kunna bygga upp ett center för fiskodling och avel. Förutom ett avelscenter skulle man också kunna göra ett nytt sorts foder som bygger på mikrober så att man slipper ge fiskarna fiskmjöl, säger Katharina Hultgren.