Förslag ger 75% lägre sjuklönekostnader

Företagarna välkomnar regeringens förslag om att differensera sjuklöneansvaret där småföretagen gynnas.- Det är en stor och viktig reform och en stor framgång för Företagarna men framför allt för Sveriges företagare och jobbsökande, säger Lars Jagrén, chefekonom Företagarna

Företagarna välkomnar regeringens besked som presenteras den första april på DN-debatt.

När allt fler pratar om att 4 av 5 nya jobb skapas i småföretag så är det positivt att regeringen lyssnat in företagens tillväxthinder såsom sjuklöneansvaret och samtidigt väljer att underlätta för de som har störst chans att anställa och växa.

- De små företagen är de som skapar jobben i Sverige. Att sänka trösklarna för att företag ska kunna och vilja nyanställa oerhört viktigt– både vad gäller kostnader och inte minst osäkerheten, säger Lars Jagrén, chefekonom Företagarna.

Regeringens besked är ett stort och viktigt steg, som dessutom förhoppningsvis kan följas av fler liknande besked. Olika undersökningar som Företagarna har gjort visar att sjuklöneansvaret har kostat 25 000- 55 000 jobb som uteblivit utifrån de risker och kostnader som sjuklöneansvaret medför.

- Det är tydligt att Regeringen har använt Företagarnas egna förslag till stora delar. När många småföretag ser tillväxthinder och samtidigt vill expandera så blir detta ett bra första steg i att helt avskaffa sjuklöneansvaret för småföretag, säger Lars Jagrén.

Småföretagarbarometern har under flera år bekräftat bilden av att små företag ofta har små marginaler, men stor osäkerhet. Att minska denna osäkerhet är viktigt för att de ska våga anställa.

8 av 10 småföretag (1-49 anställda) vill växa och 2 av 3 företag ser tillväxtmöjligheter. Genom utspelet första april kan denna viktiga jobbskaparpotential bli verklighet eller åtminstone ge kraftiga effekter.

-Småföretagen gynnas av att regeringen inte fokuserar på den andra sjuklöneveckan, utan har lyssnat på verkligheten. 80 % av sjukfrånvaron infaller första veckan vilket märks väldigt lite i den politiska debatten. En veckas sjukfrånvaro är så kostsam att många företag låter bli att anställa, säger Lars Jagrén

Satsningen innebär att det för småföretag i grova drag minskar den högsta sjuklönekostnaden med omkring ca 75% för företag med lönesummor på max 3 mkr, dvs omkring 10 anställda. För ett litet företag träder skyddet in efter ca 1,7 dagars sjukdom per anställd.

Dagens högkostnadsskydd har i praktiken gynnat stora arbetsgivare som har högre sjukfrånvaro. Dagens högkostnadsskydd träder in först långt senare än småföretagets genomsnittliga sjukfrånvaro – det nya förslaget däremot innebär faktiskt en kostnadssänkning. Dagens system är dessutom byråkratiskt besvärligt – och används därför inte av många företag.

Företagarna välkomnar dessutom att den föreslagna modellen träder in automatiskt på det viset slipper småföretagen administrativa kostnader kopplade till ansökan.