Fortsatt forskningssamarbete mellan Jönköping University och Region Jönköpings län

Det regionala forskningsprogrammet med näringslivsinriktad forskning går nu in på sitt andra år och inleds med starten av två nya forskningsprojekt. Projekten fokuserar på gjutna material och processer respektive integrering av IT i produkter med verksamhetsstödjande IT.

Det regionala forskningsprogrammet skapades 2014 av Jönköping University och Region Jönköpings län med två huvudsakliga syften - att öka forskningsvolymen i regionen och att utveckla samverkan mellan högskolan och det regionala näringslivet. Forskningen sker i nära samarbete med de deltagande företagen och varje projekt löper under tre år. Under denna tid bidrar företagen med egen arbetstid, vilket ger goda förutsättningar för en genuin samverkan mellan forskarna och företagen. Sedan programmet skapades har tre forskningsprojekt startats, och nu drar ytterligare två projekt igång.

De första projektet, HINT (High INTegrity cast components in Al´Si alloys) syftar till att ta fram en metod för optimering av tillverkningsprocessen för gjutprodukter. Det andra nystartade projektet, PdEAM (Product driven Enterprise Architecture Management), handlar om hur produkter med inbyggd IT kan kopplas ihop med företags olika IT- och verksamhetsstrukturer, så att helt nya typer av tjänster kan skapas.

– Tänk dig till exempel en robotgräsklippare som själv kan meddela en serviceagent när någon del i klipparen gått sönder, och att någon kommer hem och lagar klipparen utan att du ens behövt lyfta luren, säger projektledaren för PdEAM, Ulf Seigerroth, docent vid Tekniska Högskolan, Jönköping University.

Mer information om projekten finns på ju.se/regionalt-forskningsprogram

FAKTA Jönköping University

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Jönköping University har en internationell profil och en nära samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.

Antal studenter 10 000, varav 1 500 internationella.