• Akko Karlsson är verksamhetschef på Västerviks Teater & Konferens samt Träffpunkten Tre Bröder. Dessutom har hon många politiska uppdrag. Vattenfrågan är en av de frågor hon sätter högst på agendan. Foto: Lena Dahlberg

Framgångsföretag = miljösmarta företag

"Vi kommer få se mer av styrande upphandlingar framöver"

Akko Karlsson (Mp) har varit engagerad inom Miljöpartiet i många år och upplevt hur miljöfrågorna gått från att vara något åsidosatta och enbart förbehållna "naturmupparna", till att vara bland de frågor som kommer högst upp på agendan. – Det är bland annat tack vare konsumenttrycket som det numera är en framgångsfaktor för ett företag att vara ett miljösmart företag.

När det gäller vad det enskilda företaget kan göra för miljön kan alla bidra på något sätt, menar Akko Karlsson. Från kranvattencertifiering och menyer där råvarorna är säsongsanpassade, ekologiska och närodlade i så stor utsträckning som möjligt, till fossilfri fordonspark.

– När det gäller företag inom restaurangbranschen har det hänt, och händer, mycket. Att kunna härleda råvarorna och att använda klimatsmart mat är en vinst både för den som driver restaurangen och för gästerna.

– Sluta med buteljerat vatten. Det är extremt dyrt, det är gammalt och du vet oftast inte var det kommer från. Hos Västerviks Teater & Konferens har vi beslutat att använda det vatten vi köpt in, men att sedan enbart servera vatten i karaff. Vi blir därmed kranvattencertifierade.

Fossilfritt

Akko Karlsson ser positivt på den utveckling som sker när det gäller fordon som går på fossilfria bränslen, som biogas eller el, men betonar också att det är en komplex marknad som är beroende av infrastrukturstöd.

– I kommunerna har vi möjlighet att införa fossilfritt centrum där endast transporter med elfordon är tillåtna. Det kan vi styra i våra upphandlingar. KLT är nu på väg mot hundraprocentigt förnybart bränsle till exempel. Vi kommer undan för undan få se hur tunga fordon blir fossilfria.

Mörbylånga kommun har nyligen köpt in 24 elbilar. Västerviks kommun har köpt sex elbilar. Att kommunerna går före och visar att det är möjligt att enbart köra på el är viktigt tycker Akko Karlsson.

– Det skapar en marknad och en nyfikenhet. Infrastrukturen i form av laddstolpar byggs ut och vi ser fler och fler elbilar.

Styrande upphandlingar

När det gäller byggbranschen har det länge pågått en utveckling mot energisnåla fastigheter och passivhus. Akko Karlsson säger att hon ser fram emot Länsförsäkringars nya fastighet i Västervik.

– Jag hoppas att den ska bli ett föredöme i byggbranschen.

Intresset för solpaneler har exploderat under senare år, mycket tack vare en lägre prisbild och en ökad medvetenhet.

– Det finns ekonomi i det här också. Många företag kan använda solel i sin marknadsföring och det kan mycket väl komma att finnas med som ett krav i upphandlingar framöver.

– Jag tror att vi kommer få se mer av styrande upphandlingar överlag framöver, och att framgångsföretag använder den miljönytta man gör i sin marknadsföring.

 

Akko Karlsson

Bor: Lofta

Gör: verksamhetschef på Västerviks Teater & Konferens samt Träffpunkten Tre Bröder. Dessutom många politiska uppdrag för Miljöpartiet där hon sitter i Kommunfullmäktige och Miljö- och byggnadsnämnden i Västervik, Västerviks Miljö och Energi AB, Regionförbundet Kalmar län, Landstingsfullmäktige i Kalmar samt i Kalmar Länstrafik.

Fritiden: trädgård, biodling och snickrande