• Laddstationer börjar dyka upp lite överallt, som här i ett parkeringsgarage. Foto: Henrik Simonsen
  • En tur med en elbil är tyst och behaglig, märks knappt att motorn är igång. Foto: Henrik Simonsen
  • Andreas Ohlsson tror på elbilar som framtidens transportmedel. Foto: Henrik Simonsen
  • Andreas Ohlsson tror på elbilar som framtidens transportmedel. Foto: Henrik Simonsen

Framtidens företagsbil är redan här

Elbilen har framtiden för sig och företagare väljer redan elbilen som företagsbil. ”Om fem år finns det inte en ny bil som inte är el- eller hybriddriven”, säger Andreas Ohlsson, ansvarig för elbilssatsningen på länsstyrelsen i Jönköpings län.

Försäljningen av elbilar och laddhybridbilar har ökat kraftigt i år. För hela Europa pekar försäljningsstatistken för första halvåret 2014 på en ökning med 91 procent. I Sverige är rena elbilar ovanligare än laddhybriderna . Totalt sett har närmare 3000 så kallade supermiljöbilar registrerats under första halvåret i Sverige.

Ökningen sker dock från en låg nivå. Elbilar och laddhybrider står fortfarande bara för två procent av försäljningen i hela Europa.

Exploderar

Det kommer ändra sig inom kort tror Andreas Ohlsson.

– Det exploderar. Om fem år finns det inte en ny bil som inte är el- eller hybriddriven, säger han.

Faktum är att en elbil redan är en exemplarisk firmabil, menar Andreas Ohlsson. Undersökningar visar till exempel att de flesta resorna med bilar inom kommunal verksamhet redan idag skulle kunna göras med elbilar.

– 80 procent av alla transporter kan ersättas med elbilar, säger Andreas Ohlsson.

Det skulle till och med bli billigare för kommuner att investera i elbilar än att behålla gamla bensin- och dieselbilar.

Förmånligt

Liknande förhållande gäller för företag. De flesta resorna är korta och kräver inte mer än en elbil. Dessutom driften av elbilar förmånlig eftersom bilarna är skattebefriade. Att köra på el är också väsentligt billigare än bensin och diesel.

Utvecklingen går raskt framåt och modellerna blir effektiverare och billigare.

Det kommer dock ta många år att byta ut dagens bilflotta mot el och hybrid. Det rullar cirka 4,5 miljoner bilar på vägarna i Sverige och varje år ökar antalet bilar med cirka 45 000. Av miljöbilarna som säljs är en ungefär en femtedel el- eller laddhybridbilar.

Laddstationer

Ett problem på vägen mot elbilssamhället är utbudet på laddstationer. Det tar flera timmar att ladda ett batteri fullt vid en vanlig laddstation och cirka en halvtimme på en så kallad snabbladdningsstation men en snabbladdningsstation kan gå på flera hundra tusen kronor att bygga.

– Men att ladda till 80 procent tar bara sex minuter, berättar Andreas Ohlsson och menar att det är som med elbil som med bensinbilar, det är långt ifrån alltid man tankar fullt eller kör helt slut på tanken.

Idag finns närmare 100 laddstationer i Småland, de flesta i större städer men också på mindre orter som Rumskulla, Äng, Möckelsnäs och Store Mosse nationalpark.

För att samordna utbygget av laddstationer och sprida budskapet om elbilar har nätverket Greencharge Sydost bildats i Småland och Blekinge. Greencharge Sydost genomför elbilsturneer i Småland med informationskampanjer och hjälper företag med frågor kring elbilsinnehav och köp.

– Det är roligt att vara en del av utvecklingen. Det här tror vi stenhårt på. Det är verkligen framtiden och den är redan här, säger Andreas Ohlsson och målar upp en bild av ett helt förändrat stadsliv med tyst trafik och fritt föroreningar och utsläpp.