• Mamoun Alrahal övervakar driften av asfaltsverket från kontrollrummet.
  • JLB Asfalt och Mark AB:s asfaltsverk i Eksjö.
  • Mamoun Alrahal och delägaren Hans Lundgren diskuterar produktionen.
  • Göran Edestedt, inhyrd från Kimek Kisa, delar ansvaret att asfaltsverket har så få stopp som möjligt.

Från flykting till ansvarig för asfaltsverk

Saknaden av sin rätta tillhörighet fick Mamoun Alrahal att stoppa en lastbil med doft av asfalt, och fråga var han kunde söka arbete inom branschen. Nu ansvarar han för ett asfaltsverk sedan tre år.

JBL Mark och Asfalt AB bildades 2013 av Per Brangenfeldt, Morgan Johansson och Hans Lundgren som tidigare arbetat på Skanska. Då de kände att marknaden behövde ytterligare aktörer med lokal anknytning så bestämde trion att satsa på en gemensam karriär.

Ansvarig för driften

Jakten efter ett asfaltsverk påbörjades och 2014 plockades således ett verk ner i Polen för att byggas upp en liten bit utanför Eksjö.  Marknaden innefattas av både kommunalt underhåll och privatmarknaden. Kommunerna är bland annat Eksjö, Hultsfred, Högsby, Kinda, Nässjö och Vimmerby.

Företaget sysselsätter idag 23 anställda och lika mycket inhyrd personal till de olika uppgifterna som behövs inom verksamheten. På verket i Eksjö träffar tidningen Mamoun Alrahal som tillsammans med Göran Edestedt och Kim Ericsson från Kimek i Kisa ansvarar för driften och underhållet.

Stor frustration

Mamoun Alrahal kom till Sverige som flykting via Grekland. Efter ett år fick han permanent uppehållstillstånd, fast två år fick han leva här utan sin familj. Frun kunde få komma, fast barnen som saknade pass skulle inte få resa.

Provanställning

I Nässjö där familjen nu bor tillsammans läste Mamoun Alrahal på SFI, fast saknade sin yrkeserfarenhet från de 15 åren med krossverken i Syrien och Saudiarabien.

En dag lyckades han känna doften av asfalt från en lastbil, som passerade på gatan. Han sprang ifatt och stoppade chauffören, och frågade vem man kunde kontakta lokalt för att komma in i branschen i Sverige.

Morgan Johansson på JBL Mark och asfalt AB svarade i telefonen och ett möte bestämdes. De kom överens om en provanställning på sex månader. Nu har det gått tre år och Mamoun Alrahal trivs verkligen bra vid asfaltsverket.

Hög produktion

– Per Brangenfeldt och hans kompanjoner har gett mig en oerhörd chans. När jag kom hit så hade jag ingen erfarenhet av datorer, verken som jag hade erfarenhet av var inte så datoriserade som här. Fast de lät mig prova mig fram, vilket jag är tacksam för.

Under en rundvandring av verket berättade Mamoun Alrahal om kapaciteten på verket. Efter att alla ingredienser mixats samman går den färdiga asfalten upp med hjälp av en transportvagn upp till fickan där sedan lastbilen hämtar asfalten. Var 40 sekund tömmer vagnen 1500 kilo färdig asfalt. Under en dag produceras mellan 500 till 900 ton asfalt ibland över 1000 ton.

Verkets fiender

Den arbetsamma Mamoun Alrahal brukar starta upp verksamheten klockan 03:00-04:00 för att hinna fylla på material i de olika sorteringsfickorna och se till att allt är färdigt när lastbilarna väl kommer för att lasta den nyproducerade asfalten.

Det allra mesta av anläggningen kan övervakas via datorn, fast med en avancerad teknik med många rörliga delar och den varma produkten så går det åt vissa timmar för service och underhåll. Där kommer även Göran Edestedt och Kim Ericsson in i bilden.

– Jag skulle vara här och hjälpa till en eftermiddag vid uppstarten, sedan har det blivit var dag, berättade Göran Edestedt. Det blir en hel del damm som kan ställa till det. Stenar och regn är också fiender för verket.

Bekänna färg

– Vidare så har vi ju även ett krossverk här, där vi krossar och återvinner gammal asfalt. Den kräver också sin översyn. Sedan kommer man ju på vissa förbättringar undan för undan som vi vill testa.

Verket har verkligen fått bekänna färg denna säsong,  då det har varit full fart, avslutade Göran Edestedt.