• Tina Kronblad är konferens- och marknadsansvarig på Ädelfors folkhögskola. Foto: Edgar Weibull

Från minst till näst störst i landet

Mycket har hänt sedan de första eleverna skrevs in på Ädelfors Folkhögskola, för snart 60 år sedan. Sedan dess har skolan gått från att vara den allra minsta till att vara en av de största folkhögskolorna i landet. – Vi både ägs och drivs av personer som hela tiden vill att skolan ska utvecklas och har ett ständigt sikte framåt, säger Tina Kronblad, konferens- och marknadsansvarig.

I oktober 1957 startades Ädelfors Folkhögskola med ett utbud bestående av en allmän kurs för 15 flickor och 15 pojkar.

– Det behövdes en utbildning för bönder på den tiden och det här blev startskottet för skolan, säger Tina Kronblad.

Den allmänna kursen finns kvar än i dag, om än i en lite mer modern form. Kursutbudet har också breddats genom de 60 åren som nu gått och i dag kan man välja på utbildningar inom friskvård, fritidsledare, dataspelsutveckling med olika inriktningar samt teori och praktik. Folkhögskolan erbjuder även en distansutbildning till personlig assistent. Skolan har även etableringskurser för nyanlända, svenska från dag ett och SMF - studiemotiverande folkhögskolekurser.

Utbudet består också av ett antal fristående sommarkurser, ett utbud som utökas till det dubbla i år.

– Vi kommer ta in cirka 25 nya sommarkurser, så totalt blir det ungefär 50 kurser som vi har valt att satsa på i år, bland annat gärdesgårdshängning, bokskrivning och utmanande mountainbike, säger Tina Kronblad.

Ädelfors Folkhögskola ligger sedan 1972 i Holsbybrunn, Vetlanda kommun. Tina Kronblad vill och hoppas att skolan är av betydelse för ortsborna.

– Vi vill att våra bybor ser skolan som en trevlig och driven verksamhet på orten. Vi försöker vara en del av det lokala samhället.

Varför tror du att er folkhögskola är en av landets största i dag?

– Vi har hela tiden haft rektorer som siktar framåt och våra ägare (Arbetarrörelsen) vill hela tiden utveckla. Vi har satsat på att vara en handikappanpassad skola. Samtidigt som vi är väldigt lyhörda på vilka utbildningar som efterfrågas och som faktiskt behövs i landet.

– Det har även satsats mycket på skolan genom åren. Nyligen invigde vi vårt nya gym, vi har en egen restaurang, konferenslokaler, ett internat med 100 lägenheter och ett eget hotell med 60 rum, säger Tina Kronblad.

Det officiella 60-årsfirande kommer att anordnas i höst, närmare bestämt i november månad. Jubiléet uppmärksammas bland annat genom en heldag med inbjudna gäster och föreläsare där gymnasieministern Anna Ekström är ett av namnen som redan är klara.