• Gustav Einarsson (t.v.) är huvudägare i företagsgruppen runt Sweden Sport Academy med Maria Ejderstedt, som tävlat i slägga (!) och Jonas Skarphagen som delägare i några av bolagen.
  • Gustav Einarsson lägger nu minst halva sin arbetstid på socialt företagande, där en förening i Växjö, utan egen vinning, ska ordna evenemang för allmänheten, i syfte att finansiera olika ändamål.

Från noll till 1 000 anställda på 10 år!

Multientreprenören Gustav Einarsson har på 10 år byggt upp en företagsgrupp runt Sweden Sport Academy, som i dag engagerar 20 000 barn och ungdomar varje år och sysselsätter c:a 1 000 idrottsledare. De flesta av dessa visserligen bara på timbasis, men omfattningen är ändå imponerande!
- Vi har tre verksamhetsgrenar, förklarar Gustav. "Knatteskutt", som är idrottsskolor för 3-7-åringar i 130 städer i Sverige och i 60 städer i Finland. Den tredje delen är idrottsläger på sommaren på fem olika platser i Sverige och inom flera idrotter.
Gustav nådde själv vissa framgångar i sin sport, tennisen, men satsade tidigt på en tränarkarriär och har den högsta utbildningsnivån i Tennisförbundet. Han kom från Västergötland till Växjö universitet för utbildningen i Sports management och har blivit kvar som företagare.
- När jag var ledare på ett tennisläger på sommaren, fick jag idén att starta ett företag med den inriktningen och började under studietiden. Efter tre år kunde jag börja leva på detta. Fram till dess hade jag levt på nudlar och studiebidrag.
Sommaren 2004 arrangerade han sitt första tennisläger. I dag driver man sport camps för 10-16-åringar också i simning, handboll, fotboll, innebandy och dans. Bland affischnamnen på ledarsidan finns Andreas Ravelli (fotboll) och Magnus Wislander (handboll).
- Varje läger pågår i fem dygn och de allra flesta ledarna har minst steg-III-utbildning i sin sport, säger Gustav. Vi vill att det ska vara kvalitet på aktiviteterna.
Sättet att garantera kvalitet är tydligt inom "Knatteskutt". Eleverna betalar för en termin i taget och får då vid 10 tillfällen prova på aktiviteter inom olika sporter. Varje tillfälle är specificerat, nästan på minuten, vilka övningar som ska utföras etc. och de genomförs parallellt på alla 190 platserna i Sverige och Finland.
- Vi har byggt upp en bra organisation, med tydliga roller, berättar Gustav. Nio regionalt ansvariga ute i landet som har 15-20 ledare var att coacha och följa upp. Likadant i Finland. De rapporterar i sin tur till våra fem arbetsledare i Växjö. Och här har vi uppföljningsmöten varannan vecka. Är det något som inte funkar, så kan vi snabbt sätta in åtgärder.
Gustav gjorde ett försök att etablera verksamheten också i USA, men fick inte upp volymen tillräckligt för att fortsätta. Men han utesluter inte ett nytt försök.
Som den sanne entreprenör han är har Gustav Einarsson "på vägen" också startat två företag inom "Home support" (lokalvård). Styrelsen har nyligen utsett Mia Hult till VD för Home Support och Pär Gustavsson till VD i idrottsföretagen. Själv ska Gustav vara styrelseordförande på halvtid och ägna den andra halvtiden åt att arrangera en visfestival i Växjö i augusti!
- Vi var några stycken som startade föreningen "Växjö sociala entreprenörer", förklarar han. Den ska ordna evenemang för allmänheten, i syfte att skapa ett överskott för något förutbestämt ändamål.
- I det här fallet ska vi finansiera ett skolprojekt i Benin i Afrika. Då tror vi att en visfestival med bl.a. Lasse Tennander och Åsa Jinder ska ge en bra slant!