• 500 miljarder till järnvägen, säger Anders Lindahl, forskare på KTH. Foto: Henrik Simonsen
  • Franska SNCFs tekniske chef ser gärna TGV-tåg till Sverige och skrev under ett samarbetsavtal om järnvägsutbildning under järnvägsseminariet i Nässjö. Foto: Henrik Simonsen
  • Avregleringen var bra, säger Jan Sundling, SJs ordförande. Foto: Henrik Simonsen
  • Brinellgymnasiets Rallarskola i Nässjö får nu internationellt samarbete med Frankrike och Litauen. Foto: Henrik Simonsen

Fransk-svenskt järnvägssamarbete

Nässjö kommun satsar nu på järnvägsutbildning i samarbete med franska statsbanorna SNCF. Ett avtal undertecknades i samband med ett internationellt järnvägsseminarium i början av april.
Nässjö, en av Sveriges främsta järnvägsstäder, marknadsför sig själv nu som The Railway Town i ett projekt för att ta vara på och utveckla den branschkunskap som finns på orten. Den 10e april bjöd man in till ett internationellt seminarium med deltagare från bland annat forskarvärlden, SJ och franska statsbanorna SNCF.
Bland gästerna märktes bland andra Jean-Luc Obadia, SNCFs tekniske chef och Pascal Gauthier, försäljningschef på SNCF som berättade om de franska framgångarna med järnvägssatsningar och samarbete med andra länder. Båda nämnde drömmar om att köra TGV-snabbtågen också till Sverige i framtiden.
Som avslutning på seminariet undertecknade företrädare för SNCF, Brinellgymnasiets järnvägsutbildning i Nässjö och Vilnius Builders Training Center i Litauen en avsiktsförklaring om samarbete mellan järnvägsutbildningar i Nässjö och i Frankrike och i Litauen.
Seminariet innehöll också debatt om den svenska järnvägen. 500 miljarder kronor måste investeras i den svenska järnvägen. Det menar Anders Lindahl, forskare på KTH.
Helst ska pengarna komma på 20 år om problemen i den svenska järnvägstrafiken ska lösas, anser Anders Lindahl
– Då kan vi lägga ner inrikesflyget, säger han efter sin presentation och är kritisk till satsningarna på järnvägen. Hans farhåga är att Sverige inte kommer att ha tillräcklig med kompetens i framtiden för att sköta järnvägsnätet.
– Om två eller tre när behoven kommer, har vi då den kompetensen eller har norrmän och danskar varit snabbare och ryckt in vår svenska kompetens. Nu börjar man även på Trafikverket notera detta men regeringen säger inte om detta i sitt direktiv till Trafikverket, säger Anders Lindahl.
SJs ordförande Jan Sundling stod för ett annat perspektiv när han menade att den avreglering som gjordes på 1990-talet gjort Sverige till ett föregångsland.
– Persontrafiken har ökat med 70 procent sedan 2000, det var ingen utveckling på järnvägen innan, säger Jan Sundling efter sin presentation och pekar på alla företag från Scandlines till Euromaint som föddes i och med avregleringen.
– Det här är den organisation som franska SNCF har idag, säger Jan Sundling för att förstärka sin tes att Sverige varit ett föregångsland inom järnvägen.
– Men de måste samarbeta, säger Jan Sundling och pekar på vad han anser vara det stora problemet och en kultur inom branschen som vuxit fram de senaste 15 åren, en kultur som nu håller på att ändras.
– När jag kom till SJ var punktlighetsstatistiken hemlig för att den var så dålig men alla tyckte att det var någon annans problem att lösa, säger Jan Sundling som tycker det gnälls för mycket inom branschen.
– Det slösas energi att driva frågor som inte fås igenom. Mitt fokus måste vara att få tågen att gå nu, anser Jan Sundling.