Frukost och juridik kombinerades i Mönsterås

Vikten av avtal för framgångsrika affärer var temat på frukostmötet som Företagarna Mönsterås och Ålem bjöd in till i Mönsterås. Inbjuden gästföreläsare var Johan Rosengren, jurist på Företagarnas Juridiska Rådgivning.

Ett 10-tal företagare kom för att äta frukost och lyssna på Företagarnas gästföreläsare, Johan Rosengren, jurist på Företagarnas Juridiska Rådgivning. Det finns mycket kunskap att hämta från juristerna på Företagarna. Det är en medlemsförmån för Företagarnas medlemmar att kostnadsfritt kunna ringa juridiska avdelningen för att få råd hur man ska lösa olika juridiska problem. Vi åker också gärna ut och förmedlar vår kunskap ute i landet på olika seminarier och träffar, säger Johan Rosengren. Igår var jag och höll en heldagskurs inom entreprenadjuridik för ett medlemsföretag i Rockneby. Frukostmötet som handlade om kommersiell avtalsrätt gav många svar till företagarna som var på plats. Som en av deltagarna, Hasse Aspequist, Aspequist IT-Group AB, uttrycker det: ”Det här gav mig verkligen en tankeställare, jag tänker alldeles för lite på det här och hur jag skriver mina avtal. Nu ska det bli bättring!”