Fungerande ägarskifte viktigt för Småland

Mer än var femte småföretagare räknar med att dra sig tillbaka från sitt företag inom de kommande fem åren i Småland. Hela 32 procent svarar i undersökningen att företaget kommer att läggas ned när de själva lämnar företaget och ett stort skäl till detta är svårigheter att hitta en ny ägare. Om inte generations- och ägarskiften i näringslivet kan underlättas riskerar detta leda till såväl försvunna arbetstillfällen som förlorat värde i form av kapital, kompetens och upparbetad infrastruktur.

Under höstens Smålandsluncher som Almi, Företagarna och Svenskt Näringsliv tillsammans arrangerat är det tydligt att generations och ägarskiften är viktiga i Småland. Vi kan se att en större del av företagen i Småland har angett att ett tillväxthinder är att man inte vill växa! Den enda logiska förklaringen till detta är att man vill konsolidera sitt företag inför en kommande ägarväxling. I dagsläget finns flera problem som försvårar generations- och ägarskifte i mindre företag. De flesta regelverk är utformade för att passa storföretag och deras anställda, inte småföretagare. Regelverken är också anpassade främst till industriföretagens förutsättningar vilket inte alltid ger rätt förutsättningar för tjänsteföretagen, trots att det är den sektor i näringslivet som växer snabbast. Dessutom missgynnar kapitalbeskattningen aktiva svenska ägare relativt utländskt och passivt ägande.

Något som ytterligare försvårar möjligheterna till generations- och ägarskifte är att reglerna för investeraravdraget ändras fr.o.m. 2016. Då införs en spärr som innebär att avdraget vägras om investeraren själv eller någon närstående redan är delägare i bolaget. Det gör det än svårare för familjemedlemmar att köpa sig in i och ta över befintliga bolag. Och det märks i Småland där vi har många familjeägda företag.

Vi behöver inte bara nystartade företag utan även fler växande och framgångsrika företag. Med tanke på den snabba strukturomvandlingen i näringslivet är det helt nödvändigt att arbetskraft, kapital och kompetens smidigt och enkelt kan föras över mellan olika sektorer, olika företag och generationer. För att komma dit behövs en välfungerande kapitalmarknad som underlättar "exit" och "entry" på ägarsidan. Det är också viktigt att ägarskatterna inte snedvrider konkurrensen till fördel för utländskt eller institutionellt ägande. På ett par av luncherna har vi haft med företagare som vittnar om hur de har köpt eller hur de har generationsväxlat. Ett stort bekymmer har varit att kunna finansiera övertagandet av företaget. En kvinna vittnade om att hon hade besökt alla banker men fått blankt nej. Som tur var träffade hon en förälder (som var bankman) på en fotbollsplan. De resonerade om hennes affärsidé och fotbollsföräldern (banktjänstemannen) trodde på henne och löste hennes finansieringsproblem. Så fram för fler modiga bankmän och bankkvinnor som ser affärsmöjligheter och överlevnad i företag inte bara risk!

 

Frida Boklund
Regionchef