• Modigs i Virserum är ett av företagen som erhållit bidrag inom investeringsområde 2B de senaste åren, här med Percy och David Modig vid en av företagets nya maskiner.

Fyra unika kommuner i Kalmar län

Regionalt bidrag för företagsutveckling är ett av Tillväxtverkets insatser för företagsstöd i vårt land, som syftar till ökad tillväxt och en balanserad regional utveckling. I vårt län finns det fyra stödområden – Högsby, Hultsfred, Vimmerby och Västerviks kommuner.
Förutom Norrlandslänen och en del av Värmland är det bara de fyra Smålandskommunerna som är stödområden, som alltså är unika i södra Sverige.
I Kalmar län är det Tillväxtverket som beslutar om stöden. Regionförbundet biträder Tillväxtverket i handläggningen och yttrar sig till Tillväxtverket över kommunala och regionala effekter av företagens investeringar.
 – Investeringsstödet ges till företag inom tillväxtindustrin eller närbesläktade näringar som en hjälp att genomföra deras planerade investeringar. Vi får många förfrågningar varje år, när ett företag planerar sina investeringar eller utbyggnader, eller när ett nytt företag vill etablera sig på någon ny plats, berättar handläggaren Jan Tordkvist på regionförbundet.
Kommunerna lobbar
– Givetvis tycker vi att det regionala investeringsstödet är bra, något som behövs för samhällsutvecklingen, är en stimulans för företagen och som skapar nya arbetstillfällen. Vi söker aktivt efter företag som vill etablera sig i vår kommun, men hjälper också till när lokala företag vill utvidga, säger Michael Leijonhud och Lars Gjörloff på Hultsfreds kommun.
Under 2011 var det tre företag i vårt län som beviljades stöd, på sammanlagt 12,5 miljoner kronor.
I fjol beviljades sju ansökningar, då på sammanlagt 34,2 miljoner kronor.
– I dagsläget vet vi inte hur länge detta stöd kommer att finnas, eftersom EU framöver kommer med nya programförslag för investeringsbidrag, berättar Jan Tordkvist.
Beviljade stöd
I Kalmar län finns det flera företag beviljats stöd för sina kommande investeringar.
* Åbro bryggeri, Vimmerby, 10 miljoner för byggandet av sin nya tapphall och lager i sin exportinriktade satsning.
* Totebo AB, för 5 miljoner för tillbyggnad och en nyanskaffad plattuppdelningssåg.
* Svensk Tryckgjutning, Vimmerby, 3,9 miljoner för sin investering som underleverantör till Mercedes.
* Modigs, Virserum, 5,6 miljoner, för investeringar inför kommande order till flygplansindustrin.
* Swedspan, Hultsfred, 3 miljoner för en kommande utbyggnad.
Investeringsstöd kan sökas för flera typer av näringsverksamhet:
* Industriell verksamhet
* Industriserviceverksamhet
* Tjänste- och serviceverksamhet inriktad på en större marknad.
* Turistverksamhet
* Uppförande av lokaler för uthyrning
– Stödet pendlar på mellan 10 och 30 procent av företagets totala investering, där ett litet företag kan få mer i bidrag för att exempelvis köpa in nya maskiner. Totalt måste investeringarna hamna i en storleksordning på minst 10 miljoner kronor, säger Jan Tordkvist på Regionförbundet