• Det är full fart i Mönsteråsmontern på Elmia Underleverantörsmässa. Från vänster Thomas Svensson, Fredrik Johansson, Kiirsti Lindhagen och Anders Johansson. Foto: Edgar Weibull
  • Fredrik Johansson, kommunchef, och Anders Johansson, kommunalråd, bidrar med offensivt näringslivsklimat i Mönsterås. Foto: Edgar Weibull
  • Thomas Svensson, näringslivschef i Mönsterås, ser goda möjligheter för fortsatt tillväxt i kommunen 2018. Foto: Edgar Weibull

God stämning i Mönsteråsmontern leder till framgångsrikt näringsliv i kommunen

Ett nära samarbete mellan näringsliv och kommun ger förutsättningar för ett mycket gott näringslivsklimat i Mönsterås kommun.

En trojka bestående av Thomas Svensson, näringslivschef, Fredrik Johansson, kommunchef, och Anders Johansson, kommunalråd, C. borgar för en härlig framåtanda inom kommunen. Dessutom ligger det en kvinna bakom mycket av framgångarna. Det är näringslivssamordnaren Kiirsti Lindhagen, som ofta tar de avgörande stegen i kontakterna mellan näringslivskontoret och företagen.

Attraktiv tillväxtkommun

– Vi har en attraktiv kommun där många företag vill etablera sig och folk vill bosätta sig här. Vår styrka är att företagen överlever och kan växa i vår kommun. Det är vår viktigaste uppgift att ge företagen stöttning för framtiden och skapa tillväxt, säger Fredrik Johansson, kommunchef i en expanderande kommun på ostkusten.

I den väl upplysta Mönsteråsmontern arbetar ett sammansvetsat team för näringslivets bästa i kommunen.

– Vi känner en enorm glädje i att kunna visa upp en framgångsrik kommun med 12 företag, som samverkar i vår monter och känner god tillväxt inför 2018, säger näringslivschefen Thomas Svensson.

Alla som hör hemma i Mönsteråsmontern kan vittna om en mycket god näringslivsanda där både politiker och tjänstemän tar tag i de flesta frågor från grunden.

Snabba beslut

– Vi medverkar ofta till,snabba beslut i de processer som behövs för att det ska fungera. Alltifrån bygglov till skola, barn- och äldreomsorg och sjukvård. Det är viktigt att det ska fungera att bo, verka och trivas i vår kommun, säger Anders Johansson, kommunalråd, C, med en stark förståelse för medborgarnas syn på kommunen.

Industriellt Ostkustcentrum

Kommunalrådet kommer även in på frågor om samverkan med andra kommuner runt omkring för att ytterligare förstärka näringslivsklimatet. IOC, Industriellt Ostkust Centrum, är en organisation som verkar för att lösa de gemensamma problemen för kommuner på ostkusten, där både Mönsterås och Oskarshamn är flitigt delaktiga på näringslivsfronten.

– Vi kan bli bättre på att lyfta upp gemensamma frågor tillsammans med andra kommuner. Det skulle alla tjäna på och det skulle ge möjligheter till att hitta lösningar på flera områden och inte minst på näringslivs- och kompetensområdet, utvecklar Anders Johansson.

Stödja kompetensutveckling

– Allt beror egentligen på företagen själva och vi kan mest gå in med stöd och finansiering för att stödja kompetensutveckling. Detta har vi senast gjort i samarbete med Linnéuniversitetet, där vi varit med på ett hörn när det gäller att skapa Technical Center på Linnéuniversitetet. Någon utvärdering har inte gjorts ännu av detta projekt men vad vi kan iaktta hittills har positiva signaler kommit för att lösa kompetensförsörjningen på flera av våra teknikberoende företag i kommunen, säger Fredrik Johansson.

Känsla för kommunivånarna

Överhuvudtaget vinnlägger sig Mönsterås kommun om att bidra med väl utvecklad service på alla plan för medborgarna.

– Vi har en mycket bra anda och skapar samhörighetskänsla. Det är viktigt att förstå att vi är till för medborgarna. Detta gynnar oss alla. Servicefunktionen och att bistå med aktuell näringslivsinformation i Mönsteråsmontern är behjärtansvärt både för företagsintressen och alla nyfikna besökare som är intresserade av vår kommiun, säger Kiirsti Lindhagen, allt i allo inom kommunens service med en stor besöksskara i Mönsteråsmontern på Elmiamässan.

På Elmia Subcontractor fick Mönsteråsmontern gott gensvar som en av de montrar som medverkat från mässans start med ett 30-tal år på nacken och blivit ett välkänt begrepp i näringslivskretsar.

 

Fakta

Mönsterås kommun ingår i Industriellt OstkustCentrum tillsammans med Oskarshamns kommun.