• 27-årige Martin Reimhult är en av landets yngsta revisorer och arbetar på baks saxholm & Co i Vimmerby.

Goda råd från en revisor

Som nybliven företagare och entreprenör är man alltid målmedveten och engagerad att komma igång. Att samtidigt hålla koll på ekonomin i form av försäljning, skatter och alla lagar kan ibland innebära en allt för tung arbetsbelastning.
Martin Reimhult arbetar som revisor på baks saxholm & Co i Vimmerby. Efter tre års arbete på Vimmerbykontoret klarade Martin provet för sin revisorsexamen, vilket gör honom till en av landets yngsta revisorer.
– Mitt första råd till nystartade företag är att skaffa sig en mentor, någon erfaren företagare som kan fungera som bollplank, komma med goda råd och peppa dig när inspirationen tryter.
En bra bank
För några år sedan ändrades reglerna för aktiebolagsbildande, där aktiekapitalets minimikrav sänktes till 50 000 kronor.
Bara i Småland har det sedan 2011 startats över 5 200 nya bolag, 70 procent av dessa som aktiebolag.
– Nästan alla som startar ett bolag tar kontakt med ”sin” bank. Det egna kapitalet bidrar man oftast själv med, men för att kunna investera och utvecklas behöver man ofta få låna.
Bankerna gör alltid en grundlig genomgång, tittar på affärsplanen och ser på riskerna, innan de tar sitt beslut.
– Även om man har en bra kontakt, är det sällan den enskilde tjänstemannen som tar beslutet, vid större lån är det bankens ledning som avgör, säger Martin Reimhult.
Anlita experter
– Ett företag behöver alltid kapital för att hålla verksamheten i gång och framförallt vid en expansion. Därför är likviditeten alltid viktig och något som en företagare ständigt måste hålla koll på. Likviditetsbrist kan sänka vilket framgångsrikt företag som helst.
En annan viktig del är bolagets styrelse, där Martin rekommenderar att välja in andra personer än familjemedlemmar.
– Normalt räcker det med en ledamot och en suppleant. Försök att hitta en lämplig person med bra erfarenhet och goda kontaktytor inom näringslivet, en person som kan bidra till ditt företags utveckling.
Sedan revisionspliktens avskaffande under 2010 har allt fler företagare valt att upprätta företagets bokslut och årsredovisning helt själva.  - Många menar att de spar pengar, men det är viktigt att man har rätt kunskap. Sköt gärna redovisningen själv, men låt någon utbildad och kompetent byrå stå för bokslut och konsultation inom skatter och juridik.
Tjäna pengar
Martin Reimhults år inom yrket har gett honom insyn inom många olika branscher.
– Behåll glädjen över det som ditt företag presterar. Nedvärdera inte heller ditt yrkeskunnande, utan våga ta betalt för dina produkter eller tjänster. En låg prissättning vid starten är ofta svår att återhämta, menar Martin Reimhult.
Ett sista råd är att skapa distans till sitt arbete, komma ifrån arbetsbördan och ta vara på sin fritid.