Grattis ROT – mångårig framgång

ROT-avdraget firar i dagarna 6 år men testades redan i Sverige under tidigt 90-tal. Avdraget har sammantaget varit mycket framgångsrikt. Avdraget har dessutom gett 15 000 – 25 000 nya vita jobb, enligt Företagarnas beräkningar där antagandet att hälften av ROT-avdraget gått till arbeten som annars gjorts svart eller inte alls. För Kalmar-län beräknas antalet ROT-jobb 2014 till ca 502 stycken och i Kronoberg 432 stycken, i stort sett ett ökat antal gentemot föregående år.

Antal användare och antalet företag som jobbar mot ROT-marknaden ökar fortfarande. Avdraget skapar jobb och marknader som annars hade varit svarta. Men ännu viktigare är att det kraftigt har bidragit till ändrade attityder, minskad acceptans för svartjobb och skattekriminalitet. En gemensam rapport av Byggbranschen i Samverkan och Företagarna visar att bara några få procent av kunderna frågar om att få arbete utfört utan kvitto. Innan ROT-avdraget var motsvarande siffra 45 procent.

I Kalmar-län har 30015 personer använt ROT-avdraget och 1895 stycken företag jobbat mot ROT-sektorn. I Kronoberg är motsvarande siffror 25758 personer och 1307 stycken företag.

Framtiden borde se enbart ljus ut, men det finns några orosmoln. Fusk går aldrig att helt eliminera även om det inte är vanligare inom ROT än inom andra områden. Trots det tas nu steg mot ökade uppgiftskrav på företagen och obligatorisk elektronisk ansökan för att få utbetalning från Skatteverket. Det finns fördelar med e-lösningar, men det bör vara en möjlighet och inte ett tvång.

Det är orimligt att företagare som inte använder dator ska tvingas anlita hjälp eller lägga ned verksamheten. Det går visserligen att söka dispens, men högst sex månader.

Tack vare avdraget har vi fått snabbt växande marknader och sundare konkurrens.

Allt detta utan kostnad för staten eftersom de nya vita jobben genererar skatteintäkter.

De som tidigare jobbat svart får dessutom bättre arbetsvillkor och en större social trygghet, genom tillgång till socialförsäkringar och pensionssystem.

Christoffer Lewinowitz

Regionchef