Grattis småföretagare - Alternativet till kollektivavtal är nu verklighet

Kollektivavtalen är som de ser ut idag inte anpassade för den moderna arbetsmarknaden. Många småföretag är inte anslutna till kollektivavtal men det betyder inte per automatik att de inte erbjuder bra villkor till sina anställda. Företagarna tar därför fram en ansvarskod, där tanken är att ge arbetsgivare en möjlighet att visa att man kan vara en ansvarsfull och schysst arbetsgivare utan att ha kollektivavtal. Beslutet om koden blev verklighet på Företagarnas kongress på Runö, 26-27 maj.

Ansvarskoden motsvarar kärnan i de kollektivavtal som finns på svenska arbetsmarknaden. Det innehåller krav på hur anställningar ska regleras, hur löneförhandlingar ska ske, regler kring semester och krav på ett antal försäkringar för de anställda. I vissa avseenden går det längre än existerande kollektivavtal, till exempel vad gäller arbetstiden, eftersom lagen ställer högre krav än kollektivavtalen.  

För att vårda ansvarskoden kommer Företagarna att tillsätta ett etiskt råd med extern representation och erbjuda medlemmar som ansluter sig stöd i implementeringen. Företagarna förhandlar också med försäkringsbolag för att kunna erbjuda ett heltäckande försäkringsskydd för anställda på förmånliga villkor.

- Lika mycket som det garanterar de anställda schyssta villkor, så blir en anslutning till ansvarskoden en kvalitetsstämpel som kan ge stöd i offentliga upphandlingar och som kan vara viktig för att klara sig mot osund konkurrens, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Innehåll i ansvarskoden

Företag som väljer att förbinda sig till Företagarnas ansvarskod kommer att uppfylla vissa villkor gentemot alla anställda på företaget, vilket skrivs in i anställningsavtalet. Koden förbinder bland annat företaget att:

Arbeta systematiskt och långsiktigt för en god arbetsmiljö

Se till att gällande arbetstidslagstiftning följs samt erbjuda alla anställda semester enligt semesterlagen, till skydd för de anställda.

Lön och andra ersättningar är skäliga.

Företaget förbinder sig att se över löner och ersättningar årligen, vilket också är gängse praxis på arbetsmarknaden.

Teckna och vidmakthålla ett brett trygghetspaket som ger ett gott skydd för de anställda när det gäller: Sjukdom, arbetsskada, liv, och avsättning till tjänstepension. Vår målsättning är också att inkludera ett modernt föräldralönetillägg och omställningsstöd i försäkringspaketet.