• Jim Norlander är stolt över att Greentech är en del av ”den cirkulära ekonomin” genom att återföra 95 % av inbytta datorer till ett nytt liv.
  • Jim Norlander är stolt över att Greentech är en del av ”den cirkulära ekonomin” genom att återföra 95 % av inbytta datorer till ett nytt liv.

Greentech förlänger livet på begagnad IT-utrustning

Jim Norlander, VD på Greentech Svenska AB, kan levandegöra den oerhört snabba utvecklingen och omvandlingen av IT-sektorn i Växjö, en sektor som i kommunen omfattar inemot 500 företag. Från att 1999 ha startat ett IT-serviceföretag har han med de bolag han verkat i, nu kommit att bli en del av världens ledande leverantör av återtagen IT-utrustning. Och hunnit med många företagsförändringar på vägen.

- Jag startade ITWorkshop 1999, med 35 anställda, och av detta blev det InfoCare Consumer Service med som mest 1 500 anställda i Norden. 2008 köpte InfoCare halva IGUS-data, som redan var etablerat på marknaden för rekonditionering och försäljning av begagnade datorer.

- Jag slutade på InfoCare 2010 och blev VD på ReuseIT, som bildats av fyra killar som tidigare jobbat med liknande verksamhet på Smålandsbörsen. När norska Greentech hörde av sig började vi diskutera ett samarbete och efter tre månader fusionerade vi med dem. Efter ytterligare ett år köpte jag tillbaka IGUS-data från InfoCare och de övriga ägarna.

Nu, fyra år senare, är Greentech en del av amerikanska Arrow Value Recovery, med en omsättning på en miljard dollar inom detta affärsområde.

- Det är snabba förändringar, medger Jim. Men om man ska vara kvar i branschen, måste man hänga med i de konsolideringar som sker på en alltmer globaliserad marknad.

Fördelen med att vara en del av en global jätte, är att man får tillgång till kundavtal som exempelvis Microsoft, Google, Facebook och andra jättar. När det gäller Microsoft är de både kund och leverantör eftersom deras operativsystem alltid finns med i de PC-produkter som levereras från Greentech till slutkund. Greentechs affärsidé är att avinstallera uttjänt IT-utrustning, i samband med större generationsbyten hos kunder som kommuner, landsting, större företag och myndigheter. Man hämtar den utrustning som ska ersättas med ny, raderar all information på produkterna på ett säkert sätt och rapporterar till den tidigare ägaren ner på serienummernivå vad som gjorts med datorerna.

- Efter rekonditionering av de datorer vi hämtat säljer vi dessa via vår näthandel eller direkt till andra brokers i Europa. Datorerna får ett nytt liv på ytterligare 2-3 år och är i minst lika bra skick, om inte bättre, än de konsumentdatorer man köper på varuhusen. Vi levererar återvunna proffsdatorer, utan en massa onödig bestyckning, men med god driftsäkerhet och garanti, förklarar Jim Norlander. Och priset är lägre än motsvarande nya konsumentprodukter.

- Av försäljningen går 75 % till företag, skolor och myndigheter och 25 % till privatpersoner. När man kommer tillbaka till kontoret efter helgen, brukar vi ha sålt 100-400 datorer via nätbutiken, säger han.

Fördelarna för de ”kunder” där man hämtar datorerna är att de får ett miljöriktigt omhändertagande, en vattentät informationssäkerhet och en ekonomiskt fördelaktig lösning.

- Vi kan visa intill tre led bakåt, vart skrotade restprodukter tar vägen. Ingenting hamnar i träsken i Ghana, utan plast och metaller återvinns via våra avtal med företag som Kuusakoski och Boliden, garanterar Jim Norlander.

- Våra typiska uppdragsgivare är företag med 500 anställda eller fler. Ett avtal som vi tecknar om utbytesservicen kan vara under ganska lång tid, där utbyten sker avdelning för avdelning i företaget. Den största affären som rullar just nu är ett utbyte inom Västra Götalandsregionen där 45 000 arbetsplatser har uppgraderats under tre år.

FAKTA Greentech Sverige (resp. Norden)

Grundat: 2008 (1999)

Ägare: Arrow Value Recovery, USA

Bransch: Återförsäljare av begagnad IT-utrustning

Anställda: 20 (70)

Omsättning: 50 mkr (250 mkr)