• Johan Milton anser att överföringshastighet är viktigt, men håller stabilitet i tjänsten som ännu viktigare. Fibern är där överlägsen genom sin relativa okänslighet för störningar.

Griffel tar ledningen med bredandsfiber till företagen i regionen

När Griffel AB i Växjö firade sin 20-årsdag den 23 maj, gjorde man det som den ledande leverantören av internettjänster via fiber till företag i Växjöregionen. Nu har man etablerat sig också i Värnamo och siktar på fortsatt expansion i Sydsverige.
- Vi har kunder i Stockholm, Göteborg och Malmö också, säger marknadschefen Johan Milton, men det är i södra Sverige som vi har vårt fokus.
Griffel startades 1993 och ägs numera av Jonas Björnlund. Efter några år med olika verksamheter blev det fibernät för hela slanten.
- Vi står för infrastrukturen, dvs. fibernätet och servertjänsterna, förklarar Johan Milton. Ju mera molntjänsterna ökar, desto större blir behovet av snabba och stabila förbindelser.
Konkurrensen i Växjöregionen är mycket tuff, säger han. Priserna på fiberförbindelser kan ligga 2-3 gånger högre i städer som Jönköping och Borås. Anledningen till det pressade priset i Växjö är, enligt Johan, framförallt att det finns flera leverantörer av fiber i området.
Griffel har varit med som leverantör av digitala fastighetsnät till, och inom, alla de nya idrottsarenorna i Växjö. På Myresjöhus Arena, där fotbolls-EM för damer spelas i sommar, innefattar detta även en kameraövervakning som ska kunna identifiera varje enskild person på arenan. Tala om säkerhetskrav!
- Styrkan i vårt koncept är, att vi kan mixa ihop den bästa lösningen för fiberförbindelsen, utan hänsyn till vem som äger nätet, säger Johan Milton. Inom Växjö kan vi köra på vårt egna nät, men på andra håll kopplar vi ihop oss med andra nät – inom och utom landet. Alla operatörer i branschen är både kunder, leverantörer och konkurrenter i förhållande till varandra.
Kommer fibern att fortsätta vara den bästa förbindelsen, eller ser vi något alternativ i framtiden?
- Nu är 4G-nätet på väg upp. Överföringskapaciteten via radio är en begränsad resurs, som användarna delar. Fler användare och ökad trafik leder till att masterna måste stå tätare. Och mellan masterna ligger det fibernät!
- Tittar vi sedan på femte generationen (5G-nätet), så ökar datahastigheterna ytterligare. Då måste de matas med fiber och masterna stå ännu tätare. Privatpersoner och företag kan sätta upp lokala basstationer och då krävs det fortfarande fiber, påpekar Johan Milton. Det finns inget alternativ.
Han är därmed övertygad om att Griffel AB även i fortsättningen har en god marknad, som dessutom inte är speciellt konjunkturberoende. För fortsatt snabb tillväxt talar även att bolaget satsar på nya tjänster, bl.a. övervakningstjänster via kameror, något som enligt Johan Milton ökar lavinartat.
- Om fem år är vi en av södra Sveriges större Internetleverantörer till företag, spår han. Griffel söker nya allianser, typ den i Värnamo, för att kunna växa snabbare. Begränsningen för oss ligger mest i hur mycket vi orkar med. Tillväxt tar tid och kraft och kräver ledningsresurser.