• Therese Andersen leder miljöarbetet vidare mot Grönt Kalmar 2025.
  • Kent Lindblad visar upp Törneby Solcellspark, som byggs upp på mark som kommunen arrenderar av Kalmar Öland Airport.

Grönt Kalmar ett miljömål för 2025

Hållbarhet är en ledstjärna för Kalmar Energi när det gäller att leverera energitjänster. – Vi har som mål att effektivisera verksamheten med digitalisering och hitta nya typer av produkter och tjänster i nära samarbete med våra kunder, säger kommunikationschef Therese Andersen.

Innovativa lösningar ligger i främsta rummet för framtiden med sikte på att förverkliga visionen om ett Grönt Kalmar 2025. Detta är kännetecknande för Kalmar Energi som sedan flera år tillbaka profilerat sig som ett superlokalt företag med omtanke om människa och miljö.

Klimatklivet

Med hjälp av klimatklivet har Kalmar Energi dessutom tagit ett stort steg mot en hållbar lösning med elbilar tillsammans med gasbilar. Det handlar om både el och biogas och biodiesel, HVO.

Kalmar Energi var dessutom först i landet med att dra igång en elbilspool och har även bidragit med bättre laddinfrastruktur i stadsmiljö.

När det gäller biogasen har lantbrukaren Karl Svenzén varit en pionjär i sitt ekologiska jordbruk på Nöbbele gård med både solcellssatsning och biogas.

Leva hållbart

– I nuläget gör vi allt för att underlätta för våra kunder att leva hållbart. Många kunder vänder sig till oss idag för att få stöd och råd i sitt hållbarhetsarbete som bygger på att vi har hundraprocentig hållbarhet i produktion av både värme och energi, utvecklar Therese Andersen.

– Det senaste stora projektet är en solcellspark på Törneby, som började byggas i somras. Andelsägare i första etappen av detta projekt, som väntas få en fortsättning, är ett 70-tal privatpersoner och ett tiotal företag, berättar Therese Andersen.

Dessförinnan har Kalmar Energi byggt en andelspark av solceller i Nöbbele 2016, som totalt resulterat i 6000 andelar, varav hälften ägs av privatpersoner.

Genom åren har Kalmar Energi profilerat sig som miljökommun på energiområdet. Ett stort steg togs när fjärrvärmeverket Draken började byggas på 1970-talet. Fjärrvärmeverket Draken ersatte då ett 80-tal rykande skorstenar med fossilbränsle och kunde med förnybart bränsle värma upp hela Kalmar.

2006 tillkom Kalmar Sund Vind och 2009 stod kraftvärmeverket i Moskogen färdigt.

– Vi går vidare med en hållbar nisch i vår energiproduktion, som är vårt bidrag till ett hållbart samhälle hårt kopplat mot FN:s hållbarhetsmål.