• – Vi måste få fram nya entreprenörer, som kan utvecklas på en mötesplats som Bravo Hub, säger Günther Mårder, VD i Företagarna Riks.

Günther Mårder premiärtalade på Bravo Hub

– En mötesplats för nya entreprenörer

Premiärtalare på Bravo Hub, den nya mötesplatsen som skapats i närheten av Linnéuniversitetet, var Günther Mårder, VD i Företagarna. – Detta är en perfekt mötesplats, så kallad coworking space, som ger entreprenörer och startups en chans att knyta nya kontakter och därmed utveckla sina nätverk, sa han och lovordade detta initiativ på Videum Science Park.

I sitt invigningstal gjorde Mårder historiska tillbakablickar för att lyfta fram orsaker till att Sverige har blivit ett så fantastiskt land.

I samma svep ville Företagarnas VD dock uttala vissa farhågor, när det gäller svårigheter för nya entreprenörer att nå samma höjder som Volvo, SKF, Sandvik, Alfa Laval och Ericssson gjorde på vägen till det industrialiserade välfärdslandet.

– Vart är Sverige på väg? ställde han som nästa fråga för att ta tempen på det rådande företagsklimatet.

Från 1800-talets mitt drog Mårder parallellen att det var människor med dådkraft och driv som försvann i utvandringsvågen. Från Kronoberg försvann ungefär hälften av befolkningen till Nordamerika och våra bygder blev därmed hårt brandskattade på sina invånare.

– Vi har sedan dess sett en makalös utveckling som på sex generationer utvecklat Sverige till ett land i världsklass, som rest sig ur mörker, kyla och fattigdom.

Mårder såg vissa tecken i skyn som oroar vår ledande roll som välfärdsnation i västvärlden.

– BNP, bruttonationalprodukten, som utgör det sammanlagda värdet av varor och tjänster under ett år, har stått alldeles stilla de senaste tio åren. Dessutom har exporten, som landet länge levt högt på, stagnerat rejält på världsmarknaden. Den tredje punkten som kan utläsas i de dystra prognoserna är att andra länder passerat Sverige i aktuella kunskapsmätningar.

Från Företagarnas sida efterlyser Günther Mårder uppstickaren på entreprenörshimlen, som kan lyfta landet ur den befarade tillväxtsvackan.

– Vi måste få fram en ny Lars Magnus Ericsson, som tar oss ut på den internationella exportarenan igen och ger kineserna en fight om marknadsandelarna.

Mårder ställer sitt hopp till att huben kan bli svaret på denna fråga och skapar nya företagare i det gamla entreprenörs- och uppfinnarlandet längst upp i norr. Varje år får vi i vintermörkret uppleva Nobelfestligheterna, som belönar nydanande initiativ över hela världen för att främja välstånd och fred.

– Idag står vi inför en utmaning. Det gäller att försvara det fria företagandet. Samtidigt ställs krav på att vi kavlar upp skjortärmarna och springer åt samma håll för att föra livet och samhället framåt, avslutar Günther Mårder.