• Håkan Sörman, ny landshövding i Jönköping.
  • Håkan Sörman, ny landshövding i Jönköping.

Håkan Sörman, ny landshövding i Jönköping

– Vill utveckla näringsliv och entreprenörskap

Den 1 oktober tillträder Håkan Sörman som ny landshövding i Jönköping. Han är 64 år och har de senaste tolv åren varit vd för SKL. Det finns en viss likhet mellan hans kommande roll som landshövding och den hittillsvarande befattningen som högste chef på Sveriges kommuner och landsting, en sammanslagning mellan tidigare Kommunförbundet och Landstingsförbundet. – I båda positionerna verkar man som företrädare för någon annan och skapar kontakter, förklarar den tillträdande landshövdingen, som i sin roll som vd för Sveriges kommuner och landsting sett de flesta av Sveriges 290 kommuner i vårt avlånga land.

– Jönköping är en fantastisk region att ta över som landshövding för min del som företrädare för näringslivet och entreprenörsandan. Länet har goda förutsättningar för tillväxt med starka företagartraditioner. Inte minst besöksnäringen vill jag stödja för att turismen ska växa i den här delen av landet.

Redan innan Håkan Sörman börjar som landshövding har han gjort en rundresa i nio av 13 kommuner i Jönköpings län.

– Jag har bott i Stockholm tidigare i hela mitt liv och nu ser jag och min fru, Marie-Louise, fram emot att flytta till Jönköpings län, som är en mycket vacker del av landet, som består mycket av vatten. Länet verkar vara välordnat och präglas till stora delar av småföretagsamhet och entreprenörskap med små och medelstora företag.

När flyttlasset nu går till Småland, har Håkan Sörman som första punkt på sitt program att träffa viktiga representanter för näringsliv och samhälle. Jönköping University vill han framhålla som ett gott exempel på en avgörande faktor och drivkraft som styr utvecklingen i länet.

– Min roll handlar till stor del om att stimulera industri- och tjänstesektorn. Jag har en stark känsla av att min roll präglas av en helt annan närhet mellan näringslivet och det offentliga än vad som råder i storstadsregionerna. Innan Håkan Sörman tillträdde som vd för SKL verkade han som stadsdirektör i Södertälje och jobbade mycket med näringslivsfrågorna. Som civilekonom i grunden har han tidigare jobbat inom både Handelsbanken och Nordea och dessutom inom ett oljeföretag.

– Mitt engagemang bygger på att näringslivet är grunden i samhället och betyder att människor får jobb, fastslår den tillträdande landshövdingen. Han vill backa upp nya och redan etablerade företag med ambitioner att växa. I Jönköpings län ser Håkan Sörman en stark grogrund för ansvarstagande entreprenörer.

Som landshövding vill han vara utåtriktad och ser ett stort värde i att träffa länsinvånarna öga mot öga, inte minst i samband med bandklippningar. Håkan Sörman har ett helgjutet näringslivs- och samhällsengagemang, där varje fråga som leder välfärden och utvecklingen framåt är viktig. Själv föredrar han samarbete som avgörande inom en organisation, där ansvaret vilar på chefen även om en fråga är delegerad.

Den nya landshövdingen har redan nu ett starkt intresse för hockey. Han följde SSK nära under sin tid i Södertälje, men numera klappar hjärtat för HV 71 naturligtvis.

– Jag kommer ofta sitta bänkad i Kinnarps Arena och heja fram vår hockeystolthet, säger Håkan Sörman, som välkomnas till sin nya roll som länets överhuvud nu i dagarna.

Håkan Sörman, tillträdande landshövding med ett starkt näringslivsengagemang, flyttar in på residenset den 1 oktober.