• "Nya Brädholmen" ska bli ett nytt bostadsområde i Oskarshamn med plats för cirka 1 000 personer. Foto: Jenn Hultberg

Hamnnära bostäder för 1 000

Arbetsnamnet är "Inre Hamnen". Området kring Brädholmen vid hamnen i Oskarshamn ska byggas om till bostadsområde för 1 000 personer.
Redan till nästa år ska området börja förvandlas till ett nytt, havsnära bostadsområde. Nya gator, park och aktivitetstorg beräknas bli klart först, till 2018. Därefter påbörjas arbetet med att förbereda för bostadsproduktion. Industrimark ska göras om till stadsmiljö med grönområden, gångstråk och bostäder för uppemot 1 000 personer. Den totala ytan är cirka tolv hektar och består bland annat av mer än 1200 meter kajsträcka. Byggstarten planeras till nästa år och stora delar av "nya" Brädholmen beräknas vara klart till år 2021.