• Hans Bjerhag, med rötter i Sävsjö, är nu verksam som bland annat forsknings- och utvecklingschef inom vattenkraft på Fortum i Stockholm. Han har en nyckelroll när det gäller examensarbeten och samverkan med universitet och högskolor.

Hans Bjerhag, civilingenjör med rötter i Sävsjö har nyckelroll på Fortum inom vattenkraftsutbyggnad

För 57-årige Hans Bjerhag med rötter i Sävsjö har det blivit vattenkraftsbranschen, för närvarande inom Fortum i Stockholm, där en av hans roller är forsknings- och utvecklingschef inom just vattenkraft Hans har skaffat sig bred erfarenhet inom vattenkraft under många år. Sedan 1983 har han haft olika befattningar hos Sydkraft, VBB/SWECO, i egen regi och nu på Fortum.

- Men jag kunde lika gärna ha hamnat på Sävsjö Energi, tidigare Sävsjö Elverk, där jag blev erbjuden ett chefsjobb av Sävsjölegendaren Birger Lindgren, säger Hans.

I hela branschen talas det om vattenkraften som ren och förnybar energikälla. Denna kraftkälla kommer, enligt Bjerhag och andra experter, att få en ökande betydelse när kärnkraften fasas ut och det blir nödvändigt att hitta miljövänliga alternativ.

- Alternativen finns nog redan, vind-, sol- och biokraft. Vad det handlar om är att i det komplexa energisystemet kommer vattenkraftens betydelse att öka som balanskraft, när den oplanerbara vind- och solkraften blir mer betydande. När kärnkraften avvecklas ställs ännu större krav på utveckling och utbyggnad av vattenkraften.

Som förespråkare för denna rena energikälla med stark utvecklingspotential ser han dock hinder i själva utbyggnadsfasen:

- Ramdirektivet för Vatten från EU som implementerats i svensk miljölagstiftning, står i konflikt med ett annat EU-direktiv om förnybar energiutveckling, ’Direktivet om förnybar energi’, vilket försvårar arbetet med utveckling av vattenkraften idag. Miljöperspektivet får oftast bara en lokal prägel, medan den förnybara energin har ett tydligt globalt och klimatpåverkansperspektiv. Hur dessa ska prioriteras i olika sammanhang är en av de svåraste frågorna jag har att hantera idag. Mitt starka miljöengagemang, som bland annat tar sig uttryck i att cykla året runt till jobbet, biobränsleuppvärmning av bostaden, biogasbil med mera gör det naturligt att vilja arbeta med att utveckla vattenkraften, som en av de främsta förnybara energikällorna.

Hans vill framhålla att fiskefrågorna alltid har haft betydelse när det gäller utbyggnad av vattenkraften. Förr i tiden lades kanske mer fokus på människors försörjning från fisket än den biologiska mångfalden. Därur utvecklades den huvudsakliga princip som gäller idag, fiskodlingar och Hans vill framhålla att fiskefrågorna alltid har haft betydelse när det gäller utbyggnad av vattenkraften. Förr i tiden lades kanske mer fokus på människors försörjning från fisket än den biologiska mångfalden. Därur utvecklades den huvudsakliga princip som gäller idag, fiskodlingar och utsläpp av smolt som får växa till sig och återvända till älvarna.

Med ett småländskt perspektiv vill Hans Bjerhag slå ett slag för den småskaliga vattenkraften. Hushållning med naturresurser och tillvaratagande av energi även i mindre skala ligger väl i tiden för Hans, som en gång utbildade sig till civilingenjör med inriktning på elektroteknik på Chalmers i Göteborg.

Hans har stark känsla för den småländska entreprenörsandan. Fadern Ingbert Bjerhag, en sann entreprenör av småländsk rang, började sin karriär som lastbilschaufför och försäljare av tröskverk, för att sedan starta och leda möbelföretaget Bjerhags Industrier i Sävsjö. På 1980-talet gästspelade Hans som revyartist på Röda Kvarn i Sävsjö, innan det bar iväg till Stockholm och ett jobb på VBB (Vattenbyggnadsbyrån, numera SWECO). Därefter följde en sejour på Storstockholms Lokaltrafik, SL, innan Bjerhag blev headhuntad till Fortum som expert på vattenkraftsteknik.

På somrarna återvänder Hans och hustrun Susanne Rydén, känd genom Smålands Kulturfestival och som orkesterchef för Musica Vitae i Växjö och expert på tidig musik, till fädernebygden i Hjärtlanda utanför Sävsjö.