• - Hård konkurrens om timmer i Småland. Just nu märks dock en avmattning i timmerpriserna, säger Måns Johansson, VD i Vida Wood.
  • Måns Johansson, vice VD i Vida, har gått den långa vägen till koncernledningen och basar över försäljningen av sågade och hyvlade trävaror.

Höga priser på den småländska timmermarknaden men nu börjar priserna sakta sjunka

Småland har de högsta timmerpriserna i hela landet. Priserna är hårt konkurrensutsatta, eftersom det är stor efterfrågan på timmer från de småländska sågverken. För närvarande märks dock en liten nedgång i timmerpriserna. Som en konsekvens av det höga prisläget sökte sig Vida till en ny marknad utanför Småland och köpte in ett nedläggningshotat sågverk i Dalsland.

- Det handlar om en jätteinvestering på 250-300 miljoner i Nössemark. Samtidigt skapar vi en helt ny plattform i ett nytt råvaruområde med helt andra förutsättningar än i Småland, säger Måns Johansson, vice koncernchef på Vida i Alvesta.

Det betyder att Vida bygger upp en helt ny såglinje och ett hyvleri på det dalsländska sågverket. I övrigt äger Vida sju sågverk, varav fem i Småland och de två återstående i Hästveda och Borgstena utanför Borås. De småländska sågverken ligger i Vislanda, Alvesta, Urshult, Hestra och Hjältevad.

Som vd i Vida Wood basar Måns Johansson över försäljningen av sågade och hyvlade trävaror. Det innebär att han befinner sig på resande fot många av årets arbetsdagar både i Europa, Australien, Kina och Japan.

Fyra divisioner

Vida består av fyra divisioner, varav 70 procent av omsättningen utgörs av produktion av timmer med en betydande del som går på exportmarknaden.

Den andra delen av verksamheten går under benämningen Vida Packaging med inriktning på träemballage, träpallar, kabeltrummor och pallkragar,

Tredje avdelningen i Vidas omfattande produktion har tyngdpunkten på bioenergi, där klimatmålen att minska koldioxidutsläppen sätts i fokus.

Villa Vida är en ny verksamhet i Växjö inom koncernen som kompletterar de tre övriga med inriktning på housing. Den huvudsakliga affärsidén handlar om att leverera stommar till byggbolag på en het byggmarknad just nu.

- Vi behöver ett konstant flöde av råvara hela tiden till sågverken både i hög- och lågkonjunktur, säger 41-årige Måns Johansson, som gått den långa vägen till koncernledningen.