• Linda Nors och Morgan Karlsson leder det framgångsrika Vrigstadföretaget.
  • Anders Johansson svarar för hydraulverkstaden, där spårstoppar, (bilden), framställs för rälsunderhåll, i hög produktionstakt.
  • Linda Nors, marknadschef, vill slå ett slag för Vrigstadmodellen.

Högkonjunktur i Vrigstad

Infrastruktur och trähus under samma tak

Vrigstad Svets och Mekaniska är ett litet bolag i Vrigstad som har expanderat med 200 procent det senaste året och mera kommit att likna ett gasellföretag. I Vrigstad råder stor efterfrågan just nu, både på husbänkar till trähusföretagen och spårstoppar till järnvägen, som tillverkas under samma tak. Husfabriker och infrastruktur är toppar i konjunkturbarometern som avspeglar sig i det blomstrande Vrigstadföretaget som kan presentera ett unikt framgångsrecept för tillväxt på höglandet.

– Allting händer så snabbt. Bara över en natt hamnade vi i rena rama husindustribubblan, som råder just nu på Höglandet. Vi gick i raketfart från litet till medelstort företag och vi har långt ifrån sett slutet på resan, säger Vrigstad Svetsmekanos marknadschef och allt i allo, Linda Nors.

Företaget dubblade sin omsättning på ett år och hamnade 2016 på 10 miljoner. Antalet anställda har på kort tid ökat från fyra till åtta.

Husbänkar är företagets grundpelare, som VD:n Morgan Karlsson byggt upp verksamheten kring, när han fann kärlekén och flyttade till Småland runt millennieskiftet.

För någon månad sedan ingick Vrigstadföretaget ett flerårigt samarbetsavtal med Randek i Falkenberg för att nå upp till full kapacitet och klara leveranserna av trähusbänkarna till husindustrin.

– Randek ritar och skickar färdiga ritningar till oss, vilket underlättar en del av konstruktionsarbetet för tillverkning av bänkarna, Detta är ett levande exempel på att det går att få landsbygden att blomstra. Jag tror stenhårt på denna familjära stil som vi kan kalla Vrigstadsandan. Här finns potential och vi har ju Ostkaksbageriet längre bort som jobbar i samma anda som oss, utvecklar Linda Nors.

Det verkliga lyftet skedde dock när Vrigstad Svets och Mekaniska började tillverka spårstoppar för underhåll av järnvägsnätet. Då fick Vrigstad Svetsmekano ytterligare ett ben att stå på.

– Detta var egentligen bara ett sidospår från början, som vi utvecklade tillsammans med Science Park i Jönköping. Nu har vi nått nya höjder i produktionen, säger Linda optimistiskt.

När det gäller Vrigstad Mekaniska tror Linda Nors på nyanställningar efter sommaren för att klara av efterfrågan. I planerna ingår att utöka verksamheten inom ramen för de egna lokalerna.

– Helt nyligen har vi startat egen hydraulikverkstad för spårstopparna, som vi utvecklar till vår egen produkt, förklarar Anders Johansson, ansvarig för hydraulverkstan, där det råder febril verksamhet inför semestrarna.

 

Fakta

Vrigstad Svetsmekano tillverkar husbänkar till trähusindustrin och spårstoppar från rälsunderhåll till järnvägen.

Företaget har fyra anställda. 2016 fördubblade man sin omsättning och hamnade på tio miljoner kronor.