• Staffan Jonsson, ordförande, Håkan Johnsson, ekonomiansvarig, och Peter Johansson, verksamhetsledare, ser till att Farmartjänst Värend går i land med alla sina uppdrag under högsäsong.
  • – Vår affärsidé som bygger på att vi har många ben att stå på är grunden för våra framgångar, säger Peter Johansson, verksamhetsledare i Farmartjänst Värend.

Högsäsong för Farmartjänst

Farmartjänst Värend i Växjö upplever just nu hög-säsong. Verksamheten i Växjö firar i år 25-årsjubileum sedan starten 1991. – Vår styrka är att vi har en mångfacetterad affärsidé med många ben att stå på, säger verksamhetsledaren Peter Johansson, utbildad nationalekonom, som själv gått den långa vägen.

Bemanning, byggnadsarbete, grönytor och maskintjänster är huvudinriktningarna för Farmartjänst, som drivs som en ekonomisk förening med i dagsläget 20 delägare. När verksamheten var som störst hade man 25 medlemmar som minskat genom pensionsavgångar.

Huvuddelen av verksamheten äger rum i Växjö kommun, men Farmartjänst har föreningar även i Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult och Alvesta.

– På det lokala planet omsätter vi 23-24 miljoner de senaste fem åren jämfört med 600-700 miljoner på riksplanet, där Farmartjänst har 70 föreningar inom Farmartjänst Riks

Under sommaren är det stor ruljans på verksamheten. Inte minst grönytor står i fokus. Då blir det mycket jobb för de 30-tal personer som är engagerade i Farmartjänt Värends verksamheter.

– Sommartid är det mycket att göra, inte minst med bokföring, säger ekonomichefen Håkan Johnsson.

– En snöfri vinter november-april innebär däremot stiltje i verksamheten, som på detta sätt kan bli mycket säsongsbetonad. Om det blir aktuellt med snöröjning, innebär det dock mycket jobb för Farmartjänsts medlemmar.

Den ursprungliga idén med tillkomsten av Farmartjänst var från LRF:s sida att hitta något som komplement till lantbrukare, som hade tid över i olönsamma småjordbruk.

– Från början 1990-91 var vi bara sex eller sju medlemmar. Poängen är att vi med åren lyckats få fram en bra samverkan genom denna organisation. Ett av de första större uppdragen var när vi fick uppdrag att ta bort farliga träd från banvallen mellan Alvesta och Lammhult. Enda kravet som vi hade var att träden inte föll ner på banvallen eller kontaktledningar, säger ordförande Staffan Jonsson med mer än tjugo års erfarenhet av Farmartjänst.

Andra betydelsefulla uppdrag har varit linjeröjning för Sydkraft och att röja vägar efter stormen Gudrun 2005. Farmartjänst har stor kunskap och många järn i elden. Vid ett tillfälle fick man uppdraget att bygga specialbyggnader för höns och ormar och även en lektionsbyggnad på Ingelstad Naturbruksgymnasium.

Fakta Farmartjänst

Huvuddelen av verksamheten äger rum i Växjö kommun, men Farmartjänst har föreningar även i Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult och Alvesta.

På det lokala planet omsätter Farmartjänst Värend 23-24 miljoner de senaste fem åren jämfört med 600-700 miljoner på riksplanet, där Farmartjänst har 70 föreningar inom Farmartjänst Riks

Under sommaren är det stor ruljans på verksamheten. Inte minst grönytor står i fokus. Då blir det mycket jobb för de 30-tal personer som är engagerade i Farmartjänst Värends verksamheter.