• Michael Leijonhud. Foto: Charlotte Madestam

Hultsfred blir ny nod för teknik

I dag ses Göteborg/Mölndal som landets nod när det gäller teknikutbildningar och aditiv tillverkning. Nu vill Swerea utse nod nummer två landet, och valet faller på Hultsfred. – Det här betyder att vi blir satta på kartan inom ett helt nytt område, säger Michael Leijonhud, näringslivsstrateg i Hultsfreds kommun.

Forskningskoncernen Swerea ägs av staten och näringslivet i Sverige. Dess syfte är att arbeta för en konkurrenskraftig industri med ökad innovation och lönsamhet i ett hållbart samhälle. Nu riktar koncernen ögonen mot Hultsfred.

– Swerea vill bygga upp nod nummer två för aditiv tillverkning och metallprinting, och detta vill de alltså ha i Hultsfred. Det känns såklart jättehäftigt, säger Michael Leijonhud.

Arbetet för att utveckla Hultsfred som teknikkommun började för flera år sedan. De senaste två åren har kommunen fört ett målvedvetet arbete för att få till en utbildning med fokus på teknik och som riktar sig mot näringslivets behov och utveckling.

– Det här är ett stort steg framåt för oss. Vi har jobbat aktivt sedan 2015 och vi har visat på ett kunnande och en trovärdighet i kontakterna med Swerea. Det tror jag har bidragit till att de vill ha nod nummer två just här.

Teknikcentret Makerspace som invigdes i Hultsfred i höstas, kommer fungera som en del i den nya tekniknoden. Kommunen samarbetar just nu med olika finansiärer för att kunna köpa in en helt ny metalprinter som ska spela en stor roll för en kommande utbildning, som är steg två i utvecklingen av Hultsfred som teknikkommun. Det handlar om en eftergymnasial utbildning med inriktning mot teknik. Kommunen planerar att skicka in ansökan för att få starta en ny utbildning inom kort och hoppas kunna köra igång till hösten 2018.

Vad kan du berätta om utbildningen redan nu?

– Den här utbildningen blir på två år, minst. Vi har inget namn klart än men det skulle kunna vara exempelvis 3D-tekniker. Utbildningen ska rikta sig mot näringslivets behov och främja utvecklingen.

– Det här är inte bara något för Hultsfreds kommun, utan jag ser en vidare cirkel och jag tror att utvecklingen kommer ske i en rasande takt.