• På plats när ramavtalet skrevs i Växjö. Hjältevadshus representerades av Gunnar Sand, konstruktion, VD Pontus Eklind, marknadschef Mikael R Olsson och Ulrik Herbertsson, mark- och exploateringsansvarig. Foto: Charlotte Madestam.

Hundratal nya jobb när Hultsfreds-Hus väcks till liv

En upphandling i miljardklassen för Hjältevadshus i Eksjö kommun, ger ringar på vattnet även i grannkommunen Hultsfred. Som en effekt av de nya ramavtalen som skrevs med SKL tidigare i februari, behöver husfabriken i Hultsfred startas upp igen efter många års tystnad – något som väntas ge hundratal nya jobb.

Glädjebeskedet för invånarna i Hultsfreds kommun kom som en blixt från klar himmel i början på året; Hjältevadshus hade vunnit en upphandling i miljardklassen och lyckan spiller över på Hultsfred när husfabriken väljer att förlägga produktionen där.

– Vi kommer att starta igång fabriken i Hultsfred igen, sa Mikael R Ohlsson, marknads- och försäljningschef på Hjältevadshus i en kommentar när nyheten blev offentlig.

I Hjältevad var det redan fullt i fabriken, utan möjlighet att utöka mer. Då blev det naturliga valet att rikta blickarna mot Hultsfred, där företaget fortfarande äger fabrikslokaler från gamla Hultsfreds-Hustiden.

Flervåningshus

För första gången har Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra och billiga bostäder i ett läge då kommunen behöver bygga snabbt. Ingen tid ska behöva spillas till upphandlingar i och med det nya ramavtalet. Bostadsbristen är akut i 100 av landets kommuner och det är för att komma till rätta med den saken som SKL gjort den här upphandlingen, där Hjältevadshus blivit en av fyra utvalda leverantörer. Även Bo Klok i Gullringen finns med bland de utvalda på listan.

– Vi ser satsningen i Hultsfred som långsiktig. Det har byggts extremt lite i Sverige sedan 1991 och behovet är stort, säger Mikael R Ohlsson, som menar att när intresset från kommunernas sida svalnar, kommer det finnas intressenter inom den privata marknaden.

När ramavtalet undertecknades i Växjö den första februari hade förfrågningarna redan börjat ramla in.

– Ett 30-kommuner har redan hört av sig till oss och vi har fått en väldigt bra respons här i dag, sa Mikael R Olsson då.