• I hus Echo möter vi Stefan Ronéus, affärschef på Videum AB: – Det har blivit rena ketchupeffekten med nybyggnationer efter några års stiltje.
  • – Det händer mycket på alla håll och kanter både på Linnéuniversitetet och på Videum, betonar Stefan Ronéus, återbördad Växjöbo efter några år i Stockholm.
  • En fin interiör i sammanbyggnaden i Hus Charlie som den planerade byggnaden kommer att se ut. Foto: Videum

Hus Charlie ligger i startgroparna som nybyggnad i Videum Science Park

Just nu är det fullt upp av rörelse och utveckling på Videum Science Park i Växjö. I rampljuset just nu står hus Charlie som en sammanbindande länk mellan huskropparna.

– Det har blivit rena ketchupeffekten efter några års stiltje. I vår blir det byggstart för hus Charlie på Videum, en kontorsbyggnad med tillhörande ytor för planerade och oplanerade möten, säger Stefan Ronéus, affärschef på Videum Science Park.

Videum är ett kommunägt aktiebolag med två uppdrag. Dels att förvalta och bygga fastigheter åt universitetet. Och dels att driva och utveckla science park.

– I de två skeppen, Alpha och Bravo, inhyses ca 85 företag, varav en tredjedel klassar sig som IT-företag. Sammanlagt jobbar ca 450 personer i den här miljön, de flesta företagen har upp till tio anställda i blandade branscher. Linnéuniversitetet är både en viktig samarbetspartner och hyresgäst, utvecklar Stefan Ronéus.

Det som händer rent byggmässigt är att Charlie börjar byggas inom kort och planeras stå färdigt 2018. Detta blir som en sammanbyggnad mellan de två skeppen och hus Deltadär bland andra SVT inryms längre bort på Framtidsvägen.

– Vi har olika projekt på gång och en huvuduppgift är att Science park ska vara en brygga mellan akademi och näringsliv. Ett av initiativen för att åstadkomma detta heter Nutcracker och innebär att 50-60 studenter ska kunna möta företag genom att delta i en problemlösningstävling. Detta ska ge kontakter både för företag och studenter. Dessutom har vi Videum Virtual Reality, ett testlabb med unik teknisk utrustning i Deltahuset. Här kan man upptäcka, lära och tillämpa VR med applikationer inom flera olika områden till exempel arkitektur och design.

Tvärs över vägen på andra sidan Framtidsvägen byggs ett nytt ICAKvantum med 300 studentbostäder på mark som Videum sålt till Växjöbostäder.

I hus Echo. byggt 2016, finns Videum AB med kontor och konferens. Här möter vi affärschef Stefan Ronéus, återvändande Växjöbo som efter några år i Stockholm hamnat i händelsernas centrum, där utvecklingen tar fart i Växjö och anger färdvägen för framtiden.

– Det händer mycket på alla håll och kanter både på Linnéuniversitetet och på Videum, betonar Stefan Ronéus:

– På universitetsområdet byggs Polishögskolan till så att antalet polisstudenter kan ökas från 200 till 600. Detta ska stå klart under våren 2018.

På andra delen av Linnéuniversitetet byggs Epic, Teknikens hus, i samarbete med Gotech och Växjö kommun. Epic byggs med syftet att lyfta teknikintresset och ska bland annat inrymma undervisningslokaler för gymnasieelever.

 

Fakta Videum 

Videum är ett kommunägt aktiebolag med två uppdrag. Dels att förvalta och bygga fastigheter åt universitetet. Och dels att driva och utveckla science park.

I de två skeppen, Alpha och Bravo, inhyses 85 företag, varav en tredjedel klassar sig som IT-företag. Sammanlagt jobbar ca 450 personer i den här miljön, de flesta företagen har upp till tio anställda i blandade branscher. Linnéuniversitetet är både en viktig samarbetspartner och hyresgäst.