• Torgny Svensson har en positiv tro på husmarknadsbranschen, där prefabricerade väggelement och takkonstruktioner är den nya nischen.
  • I dagsläget finns ett 10-tal anställda på Constructio AB i Hultsfred, med en produktion på cirka 50 hus om året.

Husproduktion i Hultsfred igen

Det finns generationer av husbyggare i Hultsfred, som upplevt storhetstiden för 40-50 år sedan och en av dem är Torgny Svensson, som började sin bana på HultsfredsHus 1989. För sex år sedan startade han Constructio Byggkonsult AB, en konstruktionsbyrå. Sedan hösten 2012 kompletterade han med en produktionsenhet för hustillverkning.
Sedan i höstas finns företaget i egna produktionslokaler på det gamla HultsfredsHus-området. De närmaste planerna handlar om att byggga till för ett kontor intill den nuvarande bygghallen.
– Vår nisch är att samarbete med andra byggföretag, fastighetsägare och privata kunder och tillverka efter deras önskemål. Genom tidigare samarbete med andra husföretag får vi uppdrag att tillverka väggar och stommar också den vägen, vilket fyller ungefär halva vår årsproduktion. Vi är en liten oberoende aktör inom svensk byggindustri för prefabricerat byggande, menar företagets ägare.
Långsiktigt
Under åren sedan starten har arbetsstyrkan ökat allt efterhand. På kontoret har man ökat från tre till sex anställda och i nuläget arbetar elva man inom produktionen.
– Kunskapen att rita och konstruera har vi, med erfarenhet så det räcker Jag har byggt upp företagets verksamhet på lång sikt eftersom jag har en stark tilltro till branschen.
Den första leveransen från fabriken Hultsfred gick till en arkitektritad villa i flermiljonsklassen i Göteborg efter nyåret och sedan dess har Constructio också levererat väggar och takkonstruktioner till ett förskolebygge i Rockneby i södra Kalmar län.
Kommande projekt handlar om att bygga en fjärdevåning till befintliga höghus på Gertrudsvik i Västervik, med färdigproducerade väggelement och takkonstruktioner.
– Även om vi har kontakter över hela landet känns det också kul att kunna leverera i vårt närområde. Även på den privata sidan har vi mycket på gång, vår kunskap och möjligheter gör att vi kan anpassa vår produktion till både större och mindre uppdrag.
Rutin och kunskap
I produktionslokalerna arbetar just nu elva personer, där erfarenheten är stor efter tidigare års arbete inom andra husföretag.
 De tre tillverkningslinjer (stomning, panel och väggpaket) gör att man kan anpassa oss snabbt mot alla typer av byggprojekt.
– Den storskaliga tiden är förbi, men att bygga huselement kommer det alltid att finnas plats för. Just nu har vi en orderstock som täcker produktionen året ut, just nu ligger vår kapacitet på ungefär 50 hus varje år. Vi är fortfarande i en uppbyggnadsfas och söker aständigt bra samarbetspartner för framtida byggnationer. Jag är övertygad att jag kan jobba med det här tills jag blir pensionär, säger Torgny Svensson – som nyligen utnämndes till årets nyföretagare i Hultsfreds kommun.