Husqvarna Group trimmar Jönköping Universitys ingenjörsstudenter i ny kurs

I en helt ny kurs på Tekniska Högskolan, Jönköping University möter ingenjörsstudenterna på Industridesignprogrammet verkligheten. Under hösten har de 40 studenterna arbetat i team på fem personer med att utveckla och förbättra en batteritrimmer åt Husqvarna Group i kursen Produktutveckling.

Den här kursen innebär verkligen primärutveckling med nästa generations produktutvecklare. Vi samarbetar sedan tidigare med Tekniska Högskolan och är glada att de tog initiativ till att bedriva en kurs i gemensam regi, för att balansera teori och praktik, berättar Johan Hallendorff, Director Primary & Concept Development, Husqvarna Group.

Kursen består av två uppgifter: att ge trimmern ett ansiktslyft och att utveckla en ny funktion, som t ex ett nytt tillbehör eller en förbättring av en funktion som redan finns. För att få möjlighet att göra research kring bland annat design och funktionsutmaningar har studentgrupperna under hösten haft tillgång till varsin trimmer.

Vi hoppas att kursen på ett tydligt sätt vad ett ingenjörsjobb kan innebära – att man kan vara innovativ produktutvecklare, idéskapare, projektledare eller konstruktör. Vår förhoppning är också att kursen ska göra studenterna mer anställningsbara, säger Conny Larsson, kursansvarig för kursen på Tekniska Högskolan.

I början av december är det dags för slutpresentationen då teamen presenterar sina färdiga modeller för Husqvarna Group.

En utställning av de nya trimmerförslagen finns då också i entrén på Tekniska Högskolan.

– Denna typ av skarpa projekt är en typ av samverkan som är väldigt lyckad. Det är jätteroligt att jobba med studenter -vi vinner ju alla på om studenterna blir ännu vassare och kanske också väljer att stanna kvar i regionen, säger Johan Hallendorff.

JÖNKÖPING UNIVERSITY

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Jönköping University har en internationell profil och en nära samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan.
Antal studenter 10 000, varav 1 500 internationella.