• Husqvarna ska bli lönsammare med en ny organisation. Foto: Henrik Simonsen

Husqvarna satsar på lönsamhet

Rörelsemarginalen ska vara över tio procent, utdelningen ska vara högre än 40 procent av vinsten och ny varumärkesdriven organisation ska ge lönsamhet och tillväxt. Det var budskapen vid Husqvarnakoncernens kapitalmarknadsdag.

Investerare och intresserade samlades i slutet av september till en kapitalmarknadsdag hos Husqvarna. Bland talarna fanns vdn och koncernchefen Kai Wärn som presenterade den varumärkesdrivna organisationen som lanserades under sommaren.

De nya olika divisionscheferna presenterade sina olika divisioner i organisationen som ska vara igångsatt vid nyår.

De nya divisionerna ska få mer spelrum för sina olika affärsmodeller än tidigare.

Långsiktigt handlar det dock för Husqvarnas del också om expansion och lönsam tillväxt.

– Husqvarna Group har unika tillgångar i form av engagerade medarbetare, starka globala varumärken, konkurrenskraftiga produkter med ledande globala positioner och distribution genom ledande återförsäljare och fackhandlare över hela världen. Vi kommer att fortsätta att bygga på dessa styrkor, säger Kai Wärn som bedömer att världsmarknaden för skogs- och trädgårdsprodukter växer med cirka två till tre procent per år framöver.

Höja lönsamheten

Husqvarna har inlett ett omfattande förbättringsprogram. Där ingår att höja lönsamheten till tio procent 2016. En viktig del av programmet är att minska kostnaderna för komponenter som idag står för 42 procent av totala kostnaderna.

För att minska kostnaderna har inköpsavdelningarna och forsknings- och utvecklingsavdelningen börjat samarbeta mer.

Husqvarna har också ändrat sin tidigare hårda inställning till leverantörer och vill se dem mer som samarbetspartners.

Minskat utbud

Utbudet av antalet produkter har också minskats.

– Vi har minskat utbudet inom priskategorierna. Vi hade tidigare ett större utbud än vad både våra kunder och slutanvändarna krävde, säger Frida Norrbom Sams, chef för strategiska säljinitiativ.

Redan idag gör dock två av de fyra divisionerna resultat över tio procent: Husqvarna och Gardena. En division gör plusresultat: Construction medan Consumer Brands-divisionen går med förlust.

På kapitalmarknadsdagen lanserades också en eventuell ny affärsmodell för Husqvarna: sensorer på redskap och maskiner som känner av arbetsmönster. Samtidigt berättade Kai Wärn att försäljningen i Ryssland dykt rejält under våren och särskilt efter sommaren.