• Anders Adolfsén har jobbat inom Mercatus Engineering AB sedan1981. Företaget ägs av Peter Bieberbach, Anders Adolfsén samt Jan och Kristina Alsér. Foto: Lena Dahlberg
  • Filip Hag provkör ett processvatten. Mercatus utvecklar själva membrananläggningar för rening och i vissa fall återanvändning av förbrukade processvätskor.
  • Anna Svensson och Bram Faaij Hultgren jobbar med processdesign hos Mercatus.

I framkant när det gäller miljöteknik

Hos Mercatus Engineering AB i Vimmerby är det erfarenheten och kunskapen hos personalen som är framtiden. Företaget har runt 25 anställda som jobbar med såväl utveckling som försäljning och service.

Mercatus har egentligen samma inriktning som när företaget startades i början av 1970-talet av Karl-Heinz Schröder i Linköping: rening och återvinning av emulsioner, oljor och metallspån inom industrin med produkter från bland annat det tyska företaget Knoll Maschinenbau GmbH. Det har dock hänt en hel del sedan dess, med forskning och egen utveckling inom området membranteknik.

Processvätskor återanvänds

Mercatus har två stabila ben att stå på. Dels produkter inom området spån och skärvätskor för den metallbearbetande och tillverkande industrin, dels egen utveckling av processanläggningar som renar processvätskor från industri och värmekraftverk.

– När det gäller den första inriktningen kan det handla om vätskor som renas från aluminiumspån och föroreningar för att sedan kunna återanvändas, säger vd Anders Adolfsén.

– Hos till exempel Ljunghäll AB tas aluminiumspånorna tillvara efter bearbetning för att pressas till briketter, samtidigt som bearbetningsvätskan renas för återanvändning.

Världsledande

Det andra "benet" handlar om produkter som Mercatus själva utvecklat. Membrananläggningar för rening och i vissa fall återanvändning av förbrukade processvätskor. Ett område där Mercatus är världsledande, är rening av rökgaskondensat. Rökgaserna från bio- eller avfallseldade värmeverk kondenseras för att återvinna energi, då skapas en stor vattenmängd.

– Tidigare gjordes en enklare rening och vattnet släpptes ut. Med våra anläggningar nås reningsresultat som sänker utsläppen samt möjliggör återvinning av vattnet, säger Anders Adolfsén.

– Detta medför en stor förbättring mot tidigare utsläpp av bland annat kväve i våra vattendrag.

Mercatus kunder finns framförallt i Sverige och Danmark. Några exempel är Eon Norrköping, Tekniska Verken Linköping, Filborna Helsingborg, Eksjö Energi, Brista Energi Stockholm och Amager Köpenhamn.

– Vi är stolta över att ligga i den absoluta framkanten inom detta område, säger Anders Adolfsén.

Anläggning inom kärnbränsle

De olika grenarna kompletterar varandra, och ökar hela tiden när det gäller omsättning.

– Vi ligger mellan 60 och 70 miljoner kronor i årsomsättning, och har en vinst på fem, tio procent av omsättningen. Den behövs för att investera och fortsätta utvecklas, men kommer även de anställda till del, säger Anders Adolfsén.

Enstaka projekt är ibland medvetet mindre lönsamma, men ses som en investering för att få bra referenser.

– Vi har nyligen levererat en anläggning till Svensk Kärnbränslehantering i Oskarshamn. Något vi lärt oss mycket av och som vi hoppas ska ge fler kunder inom kärnbränsleområdet.

Anders Adolfsén började inom Mercatus 1981. Företaget ägs av Peter Bieberbach, Anders Adolfsén samt Jan och Kristina Alsér.