• Näringslivschefen Thomas Karlsson hittade rekryteringsroboten på plats i Växjö kommuns IT-avdelning. Foto: Edgar Weibull

I Kronoberg går ekonomin på högvarv

Rekryteringsrobot lockar hem återvändare till IT-branschen

Ekonomin går på högvarv i Växjö just nu. Bara den senaste tiden har ett tiotal företag anmält intresse att de behöver mark i kommunen på mellan 20 och 100 000 kvadratmeter. Förfrågningar kommer hela tiden in till näringslivskontoret kring mark och lediga lokaler. Alla typer av företag som vill expandera hör av sig och kommunen gör allt för att hitta ledig verksamhetsmark till intressenterna inom transport, logistik och tillverkningsindustrin.

Situationen känns unik i Kronobergs län, som enligt Statistiska Centralbyråns senaste statistik för 2016 uppvisar landets i särklass högsta exportvärde per capita. Dessa siffror talar sitt tydliga språk. Toppnoteringen för Kronobergs del ligger på 180 000 kronor per invånare.

– Jag har aldrig någonsin tidigare varit med om ett sådant tryck inom näringslivet, säger Thomas Karlsson med trettio års erfarenhet från olika befattningar inom kommunen och de senaste tio åren som renodlad chef för näringslivskontoret på Växjö kommun.

Rekryteringsrobot lockar hem kronobergare

Myntet har dock en baksida och det handlar om att kompetensförsörjningen är den stora akilleshälen, uppger näringslivschefen. Här sätter dock kommunen och andra ledande instanser på näringslivsområdet i stan in alla klutar med utbildning och snabbspår som insatser för att hitta folk till de lediga jobben inom bristyrkena. Förnärvarande pågår en rekryteringskampanj med hjälp av en dirigeringsbar robot via internet för att få hem återvändare som ett led i att lösa kompetensbristen inom IT-sektorn. Detta är första rekryteringsroboten som rullar i Skandinavien för att fylla de lediga platserna på IT-sidan i Växjö med omnejd.

– Det är faktiskt så att kompetensbristen riskerar att företagen inte kan växa i den takt man hade tänkt. Men just nu snurrar hjulen oförtrutet vidare i lite snabbare takt än i övriga Sverige just i Kronobergs län.

Vana vid export

Hemligheten bakom den rekordartade uppgången i länets näringsliv ligger i att företagen visar sig vara synnerligen starka i internationell konkurrens och vana vid att verka på en global marknad, enligt Thomas Karlssons analys.

– Vi hade en snabb återhämtning efter finanskrisen 2008-2009, som bara har fortsatt rakt uppåt. Dessutom har vi företag i Kronobergs län som Ikea, Volvo, Nibe och KostaBoda, som hävdar sig väl på den internationella marknaden. Länet har också en lång rad av företag med mellan 20 och 50 anställda, där 90 procent går till export.

Den stora delen inom export ligger på den nordiska marknaden och norra Europa. Men förnärvarande går även USA och Kina bra för de kronobergska exportföretagen, som har ett särskilt kontor för den kronobergska marknaden i Shanghai.

– Tillverkningsindustrin som varit en problembransch för landet i stort går emot trenden i Kronoberg och visar en tillväxt på fem procent. Det betyder att samtliga branscher i länet har medvind hösten 2017. En rad faktorer samverkar för att sätta fart på hjulen. I Växjö hålls ångan synnerligen väl uppe inom logistik, data/IT och besöksnäringen, som uppvisar störst ökning med 40-50 procent de senaste fem åren.

 

Fakta IT-jobb

På webbsidan IT-jobb i vaxjo.se kan utflyttade kronobergare ta sig en titt på arbetsplatser med lediga jobb inom data/IT-branschen.