• Landshövding Stefan Carlsson.

Imponerad av besöksnäringen

Länets högsta ämbete innehas av landshövdingen Stefan Carlsson, som arbetar både med planfrågor på länsstyrelsen och att ta del av näringslivets satsningar i vårt avlånga län. Vår tidning fick en pratstund med Stefan, efter en hektisk arbetsdag med många olika uppdrag.
Vad anser du om länets infrastruktur och vilka åtgärder som måste göras på vägar, järnvägar och den digitala utbyggnaden?
– En förbättrad infrastruktur innebär alltid en regional utveckling. Den typen av satsningar tar alltid tid att genomföra, men för den sakens skull får allting inte stå stilla. När det gäller fiberutbyggnaden är tycker jag inte att regeringens ambitioner motsvarar de investeringar som behövs. Jag hoppas att bidraget från EU:s strukturfonder som kommer 2014 skall kunna bidra till en större pott att fördela.
Vad har du för uppfattning om näringslivet i vårt län?
– Både Kalmar och Kronobergs län är starka inom tillverkningsindustrin där vi har en lång tradition, men också här måste förädlingsgraden öka om vi skall klara av konkurrensen. En glädjande satsning är den inom miljöbiten i Oskarshamn, som jag tror kan bli en viktig exportnäring i framtiden.
Jag ser också att många satsningar görs inom de gröna näringarna, där arbetet med jord och skog innebär många arbetstillfällen.
Din uppfattning om turismsatsningarna i länet?
– Besöksnäringen här har en enorm potential och jag är verkligen imponerad av allt som görs inom den här sektorn, exempelvis på Öland i Västervik och Vimmerby. Glasriket är också ett starkt varumärke, som jag hoppas kan utvecklas i framtiden.
Kalmar län är ett stödområde. Kan du som landshövding påverka satsningarna här?
– Min roll är både den formella och informella. I den första har vi på länsstyrelsen ett uppdrag att arbeta brett, samla människor till diskussioner och lösa upp knutar. Den informella biten handlar om planfrågor och samråd med kommunerna, att hjälpa till med att förverkliga deras planer. Miljöprövningar är också en viktig bit, när företagen vill investera. När det gäller lantbruksstöd har länsstyrelsen ett viktigt uppdrag, där vill vi finnas med tidigt för att processen skall kunna fortgå utan avbrott.
Vilka är dina mest positiva bilder efter ditt första år som landshövding?
– Jag måste säga besöksnäringen i hela regionen. Vi har många starka varumärken – som ALV, ABBA och Ingvar Kamprad. Många gör bra saker för turisterna som kommer hit och investeringar handlar både om hotellbyggnader och modernare campingar. Investeringsviljan är imponerande, det måste jag säga.
Förr var landshövdingen en person som representerade och klippte band. Hur har ämbetet förändrats genom åren?
– Landshövdingerollen stöps av personen som innehar ämbetet. Jag är fri att agera och är angelägen att arbeta med de viktiga frågorna. Jag får se och uppleva mycket och tycker jobbet är spännande varenda dag, avslutar Stefan Carlsson vårt samtal.