• – I en ekonomisk stagnation söker vi komplettera vårt sortiment för en fullödig produktion och söka nya marknader, säger Carl-Gustav Svensson, Årets företagare i Kronoberg

Inbromsning av ekonomiska utvecklingen, enligt Småföretagarbarometern

Småföretagarbarometern visar att den svenska konjunkturen har utvecklats väl under det senaste året och detta visar att de små och medelstora företagen är tillväxtmotorn. Detta gäller även i Kronoberg, även om länet placerar sig långt under riksgenomsnittet i den sammanvägda konjunkturindikatorn.

Konjunkturindikatorn uppgår till 80 för riksgenomsnittet och 54 för Kronoberg, vilket visar på en positiv utveckling från i fjol, även om majoriteten av län haft en betydligt starkare utveckling. Det är i genomsnitt sju av tio företag som uppger att de vill växa. Samtidigt står företagen inför en rad hinder som motverkar en framtida expansion. Det är framförallt svårt att finna lämplig arbetskraft på arbetsmarknaden och höga arbetskraftskostnader gör att många företag tvekar att anställa. Även politisk oförutsägbarhet har stor påverkan på ett företags expansionsplaner. Utvecklingen det senaste året visar att det är de små och medelstora företag som utgör motorn i jobbskapandet. Det är företag och företagsamma människor som tar risker, som anställer, som skapar varaktiga jobb och som via skattsedeln bidrar till vår gemensamma välfärd. Nästan alla småföretag är ägarledda, där ägaren bor och verkar på orten, med ett stort engagemang för lokalsamhällets utveckling. Småföretagen har därmed en central betydelse för den lokala ekonomin. Detta är tydliga slutsatser i Småföretagarbarometern 2016.

Årets företagare i Kronoberg, Carl-Gustav Svensson, Kronfönster, konstaterar i en kommentar till Småföretagarbarometern 2016, att ekonomin i Kronoberg bromsat in något:

– Detta betyder att vi som företagare får anpassa oss efter konjunkturen och inrikta sig på att söka nya marknader för att öka konkurrenskraften.