• Therése Olsson jobbar med att kantpressa detaljer till ventilationsaggregat. Anders Larsson är produktionschef på CNC Plåt i Västervik AB. Foto: Lena Dahlberg

Individuellt anpassad praktik

Montico AB samarbetar med CNC Plåt i Västervik AB när det gäller APL, arbetsplatsförlagt lärande. Men samarbetet finns på fler plan. – När vi behöver certifiera svetsare vänder vi oss till Montico, säger Anders Larsson, produktionschef på CNC Plåt.

VÄSTERVIK

Behovet av svetsare började egentligen med den vintern för flera år sedan när det var så många takras i Sverige, berättar Anders Larsson. Certifieringskrav infördes då.

– Vi såg det som en affärsidé och ville få in det i vårt tjänsteutbud. Det gjorde att vi behövde fler certifierade svetsare, något Montico kunde hjälpa oss med. För fem, sex år sedan hade vi två svetsare, idag har vi ett tiotal, de flesta certifierade.

Letar personal

Sedan ett par år tillbaka tar CNC Plåt emot APL-elever från Montico och ser till att de får en individuellt anpassad praktik.

– Det är viktigt att APL blir bra, att eleverna får prova en mängd olika arbetsuppgifter. Vi har stor kompetens och kunskap inom tunnplåtsbearbetning, men är också ett socialt företag som gärna hjälper den enskilde individen. Montico har faktiskt blivit en av våra kanaler när det gäller nyanställningar.

– CNC Plåt har gått från 29 till 60 anställda på cirka tre år. Vi letar hela tiden personer som vi kan utbilda inom företaget. Det kan handla om stansning, laserskärning, kantpressning och montering.

”Vi är inget förvaringsställe utan är måna om att det ska vara professionellt i alla led”