• Industrilås expanderar i Nässjö med försäljning över hela världen.
  • Stefan Karlsson tillträdde som VD för Industrilås i Nässjö i höstas.
  • Selma Altun, produktionsledare för lackeringsverkstaden i Nässjö.
  • Mattias Johansson är samordnare för gjuteriet på Industrilås

Industrilås innovativt företag i Nässjö med expansionsplaner

1981 startade Industrilås i Nässjö som en avknoppning till det anrika företaget Eldon. Nässjöföretaget är nischat på tre specialområden, gångjärn, tätningssystem och luckor till skåp för att skilja element åt.

– Vi går nu vidare på den inslagna vägen som ett mycket innovativt företag, säger nuvarande VD:n Stefan Karlsson, som kom till Industrilås i höstas.

Klaus Mölzer startade som ett enmansföretag i början av 1980-talet hemma i källaren och därefter har verksamheten vuxit ut till 180 anställda.

– Vi har haft en stadig expansion med en ökning på 7-8 procent per år sedan krisåren 2008-09 och en rekordomsättning på 242 miljoner under 2015.

VD:n Stefan Karlsson, med ett förflutet under 25 år på Haags i Aneby och därefter i småföretagarnas Mecka i Hillerstorp vill utveckla specialprodukter på Industrilås:

– Sverige är för litet för vår verksamhet. Vi har därför en stor del av försäljningen i Europa, Asien och USA. Industrilås har montering i Mexiko, vilket ligger närmare den amerikanska marknaden.

Hittills har Industrilås haft en stadig tillväxt i Nässjö. För att få en lika stadig uppgång framöver krävs kompetensutveckling inom vissa yrkeskategorier som verktygsmakare, svarvning och CNC-operatörer.

– En viss del av denna brist kan tillgodoses genom kvalificerad utbildning i samarbete med Nässjöakademin, förklarar Stefan Karlsson.

I höst bygger företaget ut avdelningen för automatsvarvning med 700 kvadratmeter, vilket innebär en investering på 6,5 miljoner kronor i Nässjöanläggningen. En del av produktionen läggs också ut på systerbolagen i Mexiko, Sri Lanka och Kina.

– Hälften av våra lås är standardmodeller och andra hälften är specialgjorda för våra kunder, berättar Stefan Karlsson.

För att klara av kundanpassning i en avancerad produktionsprocess krävs många olika avdelningar från gjuteri till svarvning och finmekanik med specialkompetens bland personalen både i Nässjö och hos systerbolagen ute i världen i koncernen som går under namnet MANTA.

– Även de närmaste åren räknar vi med att expandera vilket kan betyda nyanställningar och utbyggnad av lokalerna beroende på den rådande konjunkturen, säger VD Stefan Karlsson.