• Per Johansson på industritekniska programmet vid Wasaskolan i Tingsryd är glad för industriföretagens positiva samverkan med skolan.
  • Bengt Kronholm på Agrippa Manufacturing AB i Urshult har anställt fem elever som gått IP, varav fyra på Wasaskolan.
  • Michael Grönlund anställdes hösten 2012 efter att ha gått industritekniska programmet på Wasaskolan i Tingsryd. Nu sköter han en stansmaskin och arbetar med montering av torkskåp och andra produkter på Agrippa Manufacturing AB i Urshult.

Industritekniska programmet är en bra rekryteringsbas

Industritekniska utbildningar på gymnasiet har svårt att rekrytera elever på många håll, men i Tingsryd håller man nivån uppe. Förra året började dubbelt så många elever i ettan som normalt. - Vi har en väldigt fin samverkan med företagen, säger den ansvarige läraren Per Johansson Och vi bjuder in till ”pröva på”-dagar och öppet hus, för att motverka felaktiga föreställningar om industrimiljön hos elever och deras föräldrar.

Det fanns en diskussion om nedläggning av programmet för några år sedan, men då protesterade de lokala industriföretagen och utbildningen blev kvar. I år är det ett tiotal företag som är direkt engagerade, genom att ta emot elever på den arbetsplatsförlagda delen (APL) av utbildningen. Den omfattar 18 veckor, mot normalt 15, fördelade på tre år.

Studenter har fått jobb

På Agrippa Manufacturing AB i Urshult, har man anställt fem studenter, som gått IP. Fyra av dem gjorde sin APL på företaget och den femte började först började på Konga Bruk, men fick jobb på Agrippa när bruket varslade.

- Företagen lär känna varandra via samverkan med skolan, säger Per Johansson och det har de nytta av, till exempel när de ska kolla upp en viss elevs prestationer, innan de anställer.

Eleverna har också nytta av det, eftersom de lättare får sommarjobb och har chansen att jobba lite och tjäna pengar på icke-skoltid också under terminerna, anser Per Johansson.

- Fördelen är att du lär dig yrkeskulturen. Den kan vi inte lära ut här. Du hittar kopplingar till företag, som senare kan bli din arbetsplats, och du får bort skolbeteendet, säger han.

VD:n och delägaren på Agrippa, Bengt Kronholm, är mycket positiv till utbildningen.

- Den underlättar för oss att få fram ny arbetskraft underifrån. Utan den rekryteringsbasen kan inte industrin ligga kvar på mindre orter ute i landet, anser han.

Sänkt arbetsgivaravgift = utbildningspremie

Däremot har han synpunkter på beslutet att åter höja arbetsgivaravgiften för unga.

- Vi ser rabatten som en slags ersättning för den utbildning vi ger dem i sina yrken. De är långt ifrån färdiga, när de kommer från skolan. Det behövs minst tre månaders handledning, mer eller mindre på heltid, innan man kan släppa en person på egen hand vid maskinerna. Sedan kanske två år, innan personen kan anses "fullärd", anser Bengt Kronholm.

- Det handlar ju inte bara om att klara av själva produktionen, utan det är så mycket annat man måste sätta sig in i. Miljö, produktionsteknik, kvalitetsarbete … Så det kommer att bli mycket tuffare för ungdomar att komma in på industrin, vilket medför att industrin kommer att slåss ännu mer om dem som redan är erfarna .

Agrippa är känt som tillverkare av gaffelpärmar och arkivpärmar samt förvaringsskåp av olika typer för arkivändamål. I dag är största delen av tillverkningen legoproduktion inom plåt- och svets.

Företaget har 35 anställda.