Information

Utgives av:
Mediagruppen Swepress Media AB

Produktion/produktionsadress:
Smålands Näringsliv
598 80 Vimmerby

Besöksadress och telefonnummer:
Stångågatan 46
598 80 Vimmerby
0492-16 000, telefax 0492-101 02

Ansvarig utgivare:
Bengt Ingemarsson, 0492-160 00
bengt.ingemarsson@swepress.se

Textansvarig:
Anders Lagerman, 070-326 48 39
anders.lagerman@vimmerbytidning.se

TS-kontrollerad upplaga: 
25 500 ex.

Tryck:
Vimmerby Tidning & Tryckeri

Etablerad tidning:
Smålands Näringsliv grundades 1986 och är idag en etablerad tidning med många återkommande annonsörer vid varje utgivning.

Distribueras till:
Tidningen utkommer sex gånger per år. Delas ut av Posten till företagens kontor och som direktadresserad tidning till samtliga ca 7.000 medlemmar i Företagarna(företagsägare) i Småland och på Öland. Delas även till kommunerna och  ambassaderna i Sverige, flygplatserna i Småland, till riksdagsmän och landshövdingar samt som bilaga till Länstidningen Norr Vimmerby Tidning.