• Michael Leijonhud har fungerat som ensam samordnare på Infrastrukturkansliet sedan starten för drygt två år sedan.
  • Med en upprustad Stångådalsbana kan restiden kunna kortas väsentligt mellan Linköping och Kalmar.

Infrastrukturkansliet har tydliga mål

Sedan starten i oktober 2010 har Infrastrukturkansliet, med säte i Hultsfred arbetat med ett starkt fokus – att förbättra kommunikationerna mellan Kalmar och Linköping. – Genom att agera tillsammans kan vi påverka myndigheter att genomföra åtgärder längs stråket, menar kansliets chef Michael Leijonhud.
Arbetsprocessen har varit omfattande men just nu är målet inte långt borta.
Kommunerna som samverkar har varit Kinda, Vimmerby, Hultsfred, Högsby och Mönsterås, men nu har även Linköping och Kalmar kommuner tagit principbeslut att också de vill se en utveckling av stråket, vilket både omfattar järnvägsnät och vägar.
Det viktiga är att samtliga kommuner är med, som med en gemensam röst för fram målsättningarna.
– Som vi ser det finns det mycket som talar för att åtgärder blir förverkligade. Då kommer exempelvis restiden mellan Linköping och Kalmar på Stångådalsbanan att kunna minska till 2,5 timmar, med ett stopp i varje kommun. Förbättringarna betyder även mycket för näringslivet, med bättre möjligheter för godsflöden till exempelvis Oskarshamns hamn och Mönsterås Bruk.
Pendeltrafik
–  På lokal nivå vill vi tillsammans med Trafikverket utveckla stationsområdet i Hultsfred, men också förbättra perrongområdet vid Målilla station. Det skulle betyda mycket om vi kunde korta pendelstråken också längs Bockabanan (Oskarshamn - Nässjö). Meningen är att tågen där ska kunna göra flera stopp, alltså även på stationer där Kustpilentågen passerar förbi, menar Michael Leijonhud.
För busstrafiken på RV 34/23 skapas ett nytt resecentrum i Målilla nära Målillarondellen.  Detta är ett av flera steg för att öka det kollektiva resandet.
Stångådalsbanans upprustning handlar om en planerad kostnad på 925 miljoner, men gör samtidigt att underhållskostnaderna minskar kraftigt sett över investeringens längd.
På Infrastrukturkansliet hoppas man nu att de sista pusselbitarna snart skall falla på plats, där det kommande processarbetet för stråket blir avgörande för vad som kommer att genomföras och när i tid det kan ske.
2+1-väg
När det gäller utvecklingsarbete av kommunikationer på väg, handlar nu om byggandet av 2+1-väg mellan Hultsfred och Målilla, en sträcka på 10 kilometer.
Snarast efter att arbetsplanen för den sträckan är klar, hoppas man att delen Hultsfred - Vimmerby också genomförs.
– För utvecklingen av stråket Kalmar - Linköping krävs möjligheter att avsätta pengar på regional och nationell nivå. Eftersom det handlar om trafiksäkerhetshöjande åtgärder är Trafikverket positiva och kommande beslut för transportplanerna av Regionförbunden i de båda länen blir mycket viktiga.
Personligen är jag övertygad om att åtgärder för både väg som järnväg på stråket kommer att genomföras och inom en rimlig framtid, säger Infrastrukturkansliets Michael Leijonhud.
Avtal som gäller
En satsning på bättre och säkrare vägar och snabbare och robustare järnväg är frågor som diskuterats i åratal, men alla inblandade kommuner tror på nära och positiv lösning.
– Avgörande är att vi agerar gemensamt. Alla inblandande parter vet att det inte blir några avsteg varken nu eller i framtiden från våra gemensamma beslut. Det ger oss och våra målsättningar en hög trovärdighet, menar Michael Leijonhud.
Skapandet av Infrastrukturkansliet, med ett samarbete över kommun- och länsgränser, kan alltså bli framgångsfaktorn som gör att statliga infrastruktursatsningar äntligen blir av.