• Ingela får uppleva många olika industrimiljöer i sitt arbete.

Ingela är en resurs i miljöarbetet

Att se över och få koll på ett företags miljöarbete och arbetsmiljö är både svårt och tidskrävande. Många företag köper in den tjänsten och engagerar exempelvis Ingela Anderson på företaget Envicon miljökonsult.
Som företag är Envicon tre år gammalt, där Ingela själv både har en handelsutbildning och en senare utbildning till miljöingenjör som bevis på sitt CV.
– En grundlig genomgång av ett företag är både svårt och tidskrävande att göra. Bara att lära sig på vad lagarna säger är en stor bit, att förändra ett företags miljöarbete, rutiner, ledningssystem och arbetsmiljö något ännu större. Bedriver man dessutom en miljöfarlig verksamhet av något slag har man även tillståndsplikt och högre krav på egenkontroll av sin verksamhet, berättar Ingela Anderson.

Kemikalier

Ingela har siktat in sig på industriföretag i olika branscher och har under åren fått uppdrag från såväl cementgjuterier, smyckestillverkare, träindustrier, stålindustrier och verksamheter inom både gummi och plast.
Kunderna finns mest i Kalmar och Nybro, men även kring Vimmerby, Västervik, Falköping och Skåne.
– Många har helt enkelt inte de resurser som krävs för att hålla reda på alla regler som berör företagets miljö, man har fullt upp ändå. Jag ser mig själv som en extraresurs, som skall underlätta för företagen. Varje ny arbetsplats ger dessutom nya erfarenheter, som bit för bit fyller på mina egna kunskaper, säger Ingela.

Miljörevisor

I våras certifierades Ingela som miljörevisor, något hon är ensam om i Småland i dagsläget.
– Det innebär att jag har ett bevis på mina kunskaper, att jag har kompetens och erfarenhet att revidera ett miljöledningssystem. Detta ger naturligtvis en trygghet för mina kunder.
När vi besöker Ingela finns hon på Nybro cementgjuteri, inhyrd som miljösamordnare.
– Jag ansvarar för dokumentation och rutiner som berör deras verksamhetssystem som innefattar miljö, kvalitet, arbetsmiljö och brandskydd. Uppdraget här är intressant på många sätt, tycker Ingela Anderson.
Samma slags uppdrag har hon också i andra kravspecifika branscher, exempelvis hos en kisttillverkare där stort fokus ligger på att byta ut lösningsmedelsbaserade färger och lacker mot mer miljövänliga alternativ. ?

FAKTA/ Envicon

Ägare: Ingela Andersson
Ort:  Kalmar
Startår: 2010
Område: Miljökonsultuppdrag
Omsättning: ca 0,8 mkr