• Ingemar Gunnarsson, Växjö, forskar på Husebys historia, där entreprenörskap stod i centrum på 1860-talet.

Ingemar forskar på Husebys historia

Historiens vingslag känns starka på Huseby bruk med anor sedan 1600-talet. Sedan fröken Florence Stephens gick bort 1979 har mycket hänt. Fröken testamenterade till staten och byggnaderna förvaltas numera av Statens Fastighetsverk. Just nu är det aktuellt att bjuda in företagare till konferenser i den nyrenoverade masugnen. Dessutom kan man ta slottet i anspråk för likadana event.

I historiens ljus är det intressant att entreprenörskap har stått i centrum på Huseby bruk. Detta präglade starkt samhället på 1860-talet då fröken Stephens far Joseph köpte Huseby för 400 000 Riksdaler Riksmynt av de tidigare ägarna Hamilton.

- George Stephens var en driftig entreprenör från Skandinavien, men med rötter i England, som aldrig tidigare satt sin fot på Huseby, säger Ingemar Gunnarsson, forskningsstrateg på Linnéuniversitetet och forskare på Joseph Stephens förehavanden under denna period, då han hade mycket affärer med Indien.

Att det började hända saker på Huseby vid denna tid trots att det just då var konjunkturnedgång är omständigheter som Ingemar Gunnarsson utreder närmare i sitt pågående avhandlingsarbete. Pådrivande bakom affären var inte minst Josephs föräldrar och fröken Stephens farföräldrar George och Mary Stephens och en del inblandade äktenskapsaffärer. Ingemar Gunnarsson lägger fram sitt avhandlingsarbete i slutet av året.