Insatser för att säkra återväxten inom IT

På Teknikum i Växjö görs stora insatser för att säkra den lokala återväxten inom IT-branschen.

Man jobbar aktivt med att öka de ungas intresse för IT-utbildningar och IT-jobb.

– Det beror på vilken gren de läser. Vi har delat in IT-utbildningarna i två grenar – en studieförberedande del med fokus på mjukvaruutveckling och en mer yrkesförberedande gren med mer hard core-kunskaper om nätverk, hårdvara, service och support, berättar Lars Mattsson som är IT-lärare på den yrkesförberedande grenen.