• Günther Mårder.

Intervju med Företagarnas nya vd, Günther Mårder

Möt Företagarnas nye vd Günter Mårder som vill vässa organisationens opinionsbildande kraft och värva fler medlemmar.

Varför är du ett bra val av ny vd?

– Min bakgrund i föreningsvärlden gör att jag förstår det komplexa i att leda en medlemsorganisation, vilket är något helt annat än att styra ett företag. Här handlar det om att värdera organisationen utifrån nyttan den skapar för medlemmarna – inte utifrån det ekonomiska resultatet på sista raden. Jag tror också att min erfarenhet inom digital kommunikation gör att vi kan nå ut till fler. Hos min tidigare arbetsgivare Nordnet Bank var jag den ende rådgivaren till ungefär en kvarts miljon kunder. Då gäller det att kommunicera smart. Med en digital kommunikationsstrategi kan även Företagarna bli mer närvarande genom att ge medlemmarna kontinuerlig uppdatering och aktuell information.

Du har varit vd för Aktiespararna och sparekonom på Nordnet Bank. Men vad vet du om småföretagarnas ekonomiska och finansiella verklighet?

 – Lite för mycket. Min far startade ett bygg- och fastighetsbolag samma år som jag föddes. Det gick bra under 1980-talet, men under finans- och fastighetskraschen höll företaget på att gå omkull. Att som 8–9-åring få se hur de ekonomiska förutsättningarna fullständigt ändrades var ett rejält uppvaknande. Även om jag var liten kunde jag se vilken påverkan det hade på det ekonomiska livet. Pappas kontor halverades. Personal fick gå. Och det tog lång tid att komma tillbaka. Det jag fått med mig från min far är komiskt nog att aldrig lita på banken. De finns aldrig där när du verkligen behöver dem.

Vilken utdelning förväntar sig finansmannen i dig från vd-uppdraget?

 – Den positiva avkastningen är att få lära känna alla entreprenörer som skapar organisationen. Jag hoppas på massor av möten där jag får en bättre känsla för vilka utmaningar som finns och hur dessa företag bäst ska kunna växa.

Vilken utdelning kan Företagarnas 70 000 medlemmar räkna med från dig?

 – Synligast blir en högre medlemsnytta. Jag hoppas att vi i vår opinionsbildande roll ska leverera tydliga politiska segrar som gör det lättare att driva företag framgångsrikt i Sverige. För många företagare är plånboksnära erbjudanden också ett viktigt skäl att gå med i Företagarna. Vi ska därför erbjuda vassa, relevanta förmåner som gör det enklare och billigare att driva företag. Det kan vara enkla redovisningssystem, transparenta pensionslösningar eller utbildningar, beroende på vad medlemmarna efterfrågar.

Hur ska du övertyga fler soloföretagare att bli medlemmar?

 – Genom att se vad du har för kostnader i dagsläget. Du har säkert telefon, dator, bredbandsleverantör. Med vårt medlemserbjudande ska du fullt ut kunna försvara ditt medlemskap bara med hjälp av de minskade kostnader som följer förmånerna. Med 70 000 företagare i ryggen ska vi kunna förhandla oss till bättre villkor än vad du som enskild företagare kan. Tillsammans blir vi starkare. Sedan hoppas jag att även du ser betydelsen av en stark röst som kan förbättra näringsklimatet. Du ska känna att vi driver frågor som är viktiga för dig.

Vilken politisk åtgärd skulle mest gynna landets småföretagare?

– Största frågan är kostnaden för att anställa. Många småföretagare jobbar närmast ihjäl sig i stället för att anställa för man vill inte ta de risker och det ansvar som det innebär. Hur skapar vi en modern arbetsrätt som också generar nya jobb och som inte har som huvudsyfte att försvara dem som redan finns inne på arbetsmarknaden?

Din största extravagans?

 – Goda italienska viner. Där spenderar jag, men aldrig på krogen. Sedan har jag en passion för bilar. Genom att ha kunskaper om marknaden kan man finna underprissatta bilar som man efter något års användning kan sälja till ett högre pris. Just nu har jag en Lexus SC430 cabriolet men kör mest runt i en tolv år gammal Volvo V40.