• Calle Sand tror att B2B-mässan för proffsköpare och lokala producenter återkommer nästa år, men först kommer ”MAT2015” i september, en publik mässa med 50 000 besökare på Stortorget i Växjö.

Intresset ökar för småskalig livsmedelsproduktion

Att döma av utvärderingarna från deltagare i mässan ”MATB2B” i Växjö nyligen, kommer arrangemanget tillbaka nästa år. Det finns uppenbarligen ett behov av ett forum, där mindre producenter inom livsmedel kan visa upp sig och träffa professionella inköpare.

- Alla deltagare är inte inriktade på tillväxt, förklarar huvudprojektledaren Calle Sand, utan de kanske bara vill hitta fler kunder i en viss nisch.

Växjö är ”Matlandethuvudstad” i år, den femte i ordningen, men efter regeringsskiftet i höstas har de statliga satsningarna på svensk livsmedelsnäring ändrat inriktning och namn.

I Växjö och regionen har emellertid utmärkelsen Matlandethuvudstad lett till att flera extra aktiviteter tillkommit, däribland MATB2B och mässan MAT i september varje år.

Kryddor från hela världen

Konceptet för MAT, som tillkom med hjälp av finansiering från Växjö kommun och länsstyrelsen, utarbetades av Calle och hans fru Cecilia, som driver ett ”krydderi” tillsammans med biodling och hästverksamhet.

Kryddorna importeras från hela världen, i vissa fall från enskilda familjejordbruk i Anderna och Nepal.

- Vi blandar, maler, rostar, och paketerar och säljer till kunder över hela landet – alltifrån kändiskockar till enskilda matentusiaster, berättar han. En del är ”fair trade”-märkta och vi har ekologisk kontroll på allt, men tyvärr får inte allt Krav-märkas här eftersom vi blandar själva. Men det är en ändring av certifieringskraven på gång.

Synen på vår mat har förändrats i takt med att människan kommit allt längre från ursprunget i kedjan. Många är oroliga över vad de stoppar i sig.

Ingen har riktig koll på vad kombinationer av olika tillsatser kan föra med sig av hälsopåverkan.

Samtidigt har urbaniseringen fört med sig en utarmning av landsbygden och nedläggning av livsmedelsproduktion.

Landsbygden demonteras metodiskt och det är väldigt farligt, anser Calle Sand.

- Vi må ha bäst teknik, forskning och allt vad du vill, men utan mat kommer vi ingenstans. Om staden är hjärtat så är landsbygden lungan.

En kris slår snabbt mot maten

Sverige har, enligt en utredning av FOI, en inhemsk livsmedelsproduktion som täcker knappt hälften av behovet.

Lagren på lastbilsflak, distribunaler och butikshyllor motsvarar tre-fyra dygns behov.

Krisberedskapen är obefintlig.

- Det som hänt sedan dess är att Livsmedelsverket fått ansvar för krisberedskapen, men den ligger bara på 1-2 veckor, förklarar Calle Sand.

- Till år 2050 måste livsmedelsproduktionen i världen fördubblas. Med detta i bakhuvudet har vi funderat på hur vi ska kunna skapa nya incitament för livsmedelsproduktion. Folk vill bo på landet. Besöksnäringarna exploderar och ger en hävstångseffekt. Men vi har fortfarande inte, på strategisk nivå, lyckats ”jacka ihop” livsmedelssektorn med besöksnäringen.

- Den internationella livsmedelshandeln har skapat ett gap mellan produktion och konsumtion. I dag vet många ingenting om matens ursprung och produktion. Evenemanget ”MAT” i Växjö i september strävar efter att skapa engagemang för att ta ett steg tillbaka i denna utveckling, avslutar Calle Sand.