IT-företag bedriver språkundervisning

IT-företaget Softwerk i Växjö har gjort sig känt för att rekrytera utlandsfödda. De har även bedrivit en populär svenskundervisning för medarbetarna.

Softwerk Academy gör en jättesatsning på att bedriva svenskundervisning för utlandsfödda i IT-branschen. Nu erbjuds andra företag inom IT-branschen att delta i svenskagrupperna. Utbildningen ges två gånger per vecka

– Språkutvecklingen är mycket positiv inom företaget och vi ser hur våra medarbetare växer genom ökad förståelse för svenska språket. Undervisningen är gratis och frivillig, men än så länge har ingen tackat nej, säger vd Eddie Freij.